27 september 2019

Uitnodiging symposium ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke regels’

Op donderdag 10 oktober organiseren het Ministerie van BZK en de Retailagenda het symposium ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke regels’.  Experts zetten uiteen hoe beleid, verordeningen en bestemmingsplannen in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke regels’ gelanceerd. Deelname is kosteloos.

Veel gemeenten hebben in hun bestemmingsplannen vestigingsbeperkingen voor detailhandel opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om het uitsluiten van branches met een centrumfunctie zoals mode, speelgoed, huishoudelijke artikelen en supermarkten op bedrijventerreinen en woonboulevards. Door de zaak ‘Appingedam’ is duidelijk geworden dat detailhandel als een ‘dienst’ moet worden beschouwd en dat vestigingsbeperkingen alleen zijn toegestaan als deze aan de eisen van de Dienstenrichtlijn voldoen.
Dit kan (potentieel) grote gevolgen hebben voor de manier waarop gemeenten (en provincies) detailhandelsbeleid voeren. Gemeenten en provincies hebben aangegeven het lastig te vinden om de reikwijdte van de veranderingen te overzien en behoefte te hebben aan ondersteuning bij de vertaling ervan naar hun beleid en regelgeving.

Handreiking

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het IPO en de VNG hebben om die reden de handen ineengeslagen en gezamenlijk de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke regels’ opgesteld.
Vooruitlopend op deze handreiking publiceerde de Retailagenda eerder dit jaar de beknopte ‘Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn’. Deze wordt nu opgevolgd door deze handreiking waarin uitgebreid wordt ingegaan op het onderbouwen van brancheringsregels voor detailhandel.
Tijdens dit seminar hoort u alles over deze handreiking en vertellen we u hoe u uw beleid, verordeningen en bestemmingsplannen in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn kunt brengen.

Sprekers

De volgende personen leveren een bijdrage aan het programma:

Informatie

Wanneer: Donderdag 10 oktober 09.00 – 11.30 uur
Waar: Het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Turfmarkt 147 Den Haag
Wie: Ambtenaren van gemeenten, provincies en Rijk en andere geïnteresseerden

Deelname is gratis. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: symposium.dienstenrichtlijn@minbzk.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.