1 juli 2022

Uitnodiging Webinar 14 juli 2022 “De binnenstad in transitie”

De binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, toenemende druk transformatie naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden is het afgelopen jaar een ‘Verkenning G6 Vitale Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het webinar “De binnenstad in transitie” op donderdag 14 juli van 15:30 tot 16:30 uur. Aanmelden kan hier

“Hoe gaan onze binnensteden naar een nieuw ‘verdienmodel?”

De functies en het gebruik van binnensteden veranderen. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, verschraling van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatadaptatie, mobiliteit en verdichting. Hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen?

In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar een ‘Verkenning G6 Vitale Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten van de verkenning worden gepresenteerd en besproken tijdens het webinar “De binnenstad in transitie” op donderdag 14 juli van 15:30 tot 16:30 uur.

Na een presentatie van de resultaten van dit onderzoek geeft Cees Jan Pen (lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys) zijn reflectie en wordt er over het onderwerp gesproken met o.a. de Eindhovense wethouder van de binnenstad, Monique Esselbrugge, over de vervolgstappen die nodig zijn om tot een goede aanpak te komen.

Aanmelden
Meld je hier aan en ontvang de link voor het webinar. Het webinar is na afloop ook terugkijken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de bijeenkomst en de verkenning kunt u contact opnemen met Marieke de Vries (marieke.vries@minbzk.nl) of Marco Karssemakers (m.karssemakers@eindhoven.nl).

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.