3 oktober 2017

Uniforme definities winkeloppervlakten vastgesteld

Om een eind te maken aan de verwarring rond de aanduiding van winkeloppervlakten heeft de Retailagenda voor collectief gebruik in de retail- en vastgoedsector uniforme definities opgesteld.

In de winkel- en winkelvastgoedmarkt zijn verschillende begrippen voor oppervlakten in omloop, zoals Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak(WVO). In de praktijk leidt dit tot onduidelijke situaties, tot aan de Raad van State toe. In het kader van de Retailagenda heeft een werkgroep onder leiding van IVBN en NRW eenduidigheid in het gebruik van begrippen gebracht (zie bijlage). De uiteenlopende gebruikers in de retail- en vastgoedsector worden aangespoord om deze richtlijn voortaan te hanteren.

Om effectief plannen te kunnen maken, is het van belang dat iedereen dezelfde begrippen gaat hanteren. In het kader van de Retailagenda is onder leiding van de NRW en de IVBN een werkgroep met marktpartijen samengesteld die de uniforme definities hebben opgesteld.
Download hier de notitie ‘Vaststelling uniforme definities winkeloppervlakten‘.

Uniforme definities
In de ‘Notitie Uniforme definities winkeloppervlakten’ staat een uitgebreide uitleg van de definities en in welke situaties ze worden toegepast:

In de notitie zijn deze begrippen nader toegelicht. Daarbij staat aangegeven in welke situatie ze worden gebruikt en door wie (overheden, eigenaren, ontwikkelaars, makelaars, taxateurs, consultants en retailers).

Er wordt nu vooruitgang geboekt om vaste ‘omrekenregels’ tussen BVO, VVO en WVO vast te stellen en vast te leggen in de NEN 2580. Binnenkort volgt nog een koppeling van de drie oppervlakte typen (BVO-VVO-WVO) aan de eenduidige definiëring van de begrippen leegstand, planvoorraad en (relevante) plancapaciteit.
Voor dit jaar staan er nog vervolgstappen gepland, zoals eenduidige definiëring leegstand, planvoorraad en (relevante) plancapaciteit. Daarnaast zullen de definities en koppeling van de drie oppervlakte typen worden opgenomen in de notitie Omzetkengetallen en het Retail Kennis Platform (voorheen detailhandel.info).

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.