17 augustus 2016

Visie Rabobank: ‘Van cement naar concept’

De veranderingen in de retailsector raken de winkelgebieden vol in het hart. Ontwrichting van winkelcentra dreigt, voorziet Rabobank. De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

Van cement naar concept

Rabobank heeft een artikel gewijd aan de impact van fundamentele veranderingen in demografie, consumentengedrag, economie en technologie op winkelgebieden. Kijkend naar de toekomst van winkelgebieden, zijn er twee belangrijke onzekerheden. Ten eerste: hoe snel verandert de retailsector en welke impact heeft dit op het winkelgebied? In de tweede plaats is het onzeker hoe goed de stakeholders in het winkelgebied weten in te spelen op de veranderingen. Een combinatie van deze twee onzekerheden geeft vier scenario’s die in het artikel worden besproken.  Wat moet er gebeuren om het tij te keren en het ongunstige scenario van ontwrichting te vermijden? Dit begint bij het werken aan visie en onderscheidend vermogen. Het is belangrijk dat dit gebeurt op alle drie de relevante niveaus – gemeente, winkelgebied en winkels – en dat de visies op elkaar aansluiten.

Lees hier het hele artikel.

(Het artikel is gepubliceerd in de zomereditie van RetailTrends).

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.