1 mei 2020

Vragenlijst moet voor meer duidelijkheid Steunakkoord retail zorgen

De betrokken partijen bij het ‘Steunakkoord voor de retailsector’ hebben een lijst met vragen en antwoorden opgesteld over de toepassing van de afgesproken richtlijnen. In de praktijk blijkt er onduidelijkheid over de rolverdeling van huurders en verhuurders bij het verdelen van de financiële pijn die is ontstaan door de coronacrisis.

Ondanks het Steunakkoord, dat op 11 april werd afgesloten, bleek de samenwerking tussen retailers en de vastgoedsector om huurkwesties op te lossen moeizaam te verlopen. Het Steunakkoord is bedoeld om op korte termijn verlichting te bieden aan de branche en houdt onder meer in dat gesproken kan worden over huuropschorting of uitstel. Meerdere partijen bleken een verschillende interpretatie te hebben van de richtlijnen in het akkoord.
De Q&A dient als een leidraad voor de nadere uitleg van het Steunakkoord. Dit zijn de betrokken partijen van het Steunakkoord -IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB, VGO- met elkaar overeengekomen.

Ruimte voor maatwerk

Het is volgens de opstellers van het Steunakkoord altijd mogelijk dat er specifieke uitzonderingen op de situatie zijn maar ‘de aard van een collectieve benadering is echter dat men tracht de grootste groep van zowel retailers als verhuurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en om daarnaast ruimte te laten voor uitzonderingen en maatwerk.’

Bekijk hier de vragenlijst.
Bekijk hier het steunakkoord.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.