19 november 2019

Werknemers positief over werken in de winkel

Retail verandert razendsnel. Dat vraagt veel van ondernemers maar ook van medewerkers in de branche. Uit kwalitatief onderzoek dat Youfit@retail heeft gedaan onder werknemers in de (food en non-food) retail, blijkt dat de meesten positief zijn over werk in de winkel. Van de ondervraagden verwacht meer dan de helft over tien jaar nog in het vakgebied werkzaam te zijn. Het belang van scholing wordt daarvoor onderkend, net als het zelf doelen stellen voor de ontwikkeling van de loopbaan.

Tijdens het seminar De verkoper in beeld  op 19 november 2019  zijn niet alleen de onderzoeksresultaten gepresenteerd, maar is ook bekendgemaakt dat Youfit@retail – het programma dat sinds 2017 werknemers in de retail via scholing en coaching ondersteuning biedt – een jaar langer actief blijft. Ook in 2020 zal Youfit@retail obstakels voor leer- en loopbaanstappen wegnemen en programma’s aanbieden die de leercultuur in de sector bevorderen. Dat gebeurt met een loket voor werkenden, loopbaangesprekken en leerprogramma’s in winkels zelf. Youfit@retail is één van de HCA-projecten van de Retailagenda. Het wordt gefinancierd door Stichting Detailhandelsfonds (SDF) en ondersteund door sociale partners in de retail.

Kwalitatief onderzoek

Digitalisering, de opkomst van webwinkels en nieuwe formules maar ook sluiting van achterhaalde winkelconcepten vragen om nieuwe skills van winkelmedewerkers. Zij moeten groeien in hun rol als gastheer/-vrouw, digitaal behendig zijn, maar ook flexibel inzetbaar. Youfit@retail ontdekte dat al deze extra eigenschappen plezier in- en liefde voor het vak niet in de weg staan. Youfit ondervroeg verkopers van 20 tot 58 jaar die kort (sinds 1 jaar) tot zeer lang (30 jaar) in de branche actief zijn. Vragen over hoe zijzelf tegen hun loopbaan aankijken, hoe hun sociale omgeving dat doet, maar ook vragen over hun eigen effectiviteit (het vermogen in te spelen op nieuwe eisen) leverde een genuanceerd beeld op over werken in de winkel.

Medewerkers in retail zijn gemotiveerd en positief over hun (loop)baan. Hoog scoren persoonlijk contact met klanten en de uitdaging steeds klantgerichter te verkopen. Collega’s zijn belangrijk voor werkplezier. Het gevoel van betrokkenheid bij de werkgever, vooral binnen het familiebedrijf, is groot. Werknemers voelen zich hier medeverantwoordelijk voor omzet en het voortbestaan van het bedrijf. Belangrijkste argument om naar werk buiten de branche uit te kijken is gezondheid. Het verkoopvak wordt als fysiek zwaar bestempeld. De hoogte van het salaris is minder vaak aanleiding voor oriëntatie buiten de branche.

Toekomst

Veranderingen binnen de retail blijven zeker niet onopgemerkt, maar onzekerheid die dit met zich meebrengt blijkt voor de ondervraagden geen reden het vak de rug toe te keren. De meesten zijn positief over hun toekomst, het bedrijf en hun baan, alleen oudere collega’s maken zich vaker zorgen over hun rol/positie in het bedrijf waar ze werken. Opvallend is wel het beeld over het verkoopvak, dat staat relatief laag aangeschreven bij verkopers zelf. ‘Als ik carrière had willen maken, dan had ik wel voor een ander vak gekozen.’ De mening van anderen (familie, vrienden) over werken in retail telt (‘die vinden het doorgaans prima’), maar belangrijker vinden medewerkers wat hun werkgever en collega’s binnen het team vinden. Positieve invloed op motivatie, maar ook informele betrokkenheid onderling tellen zwaar.

Hoewel bijna alle ondervraagden positief zijn over hun loopbaan en zelf doelen stellen om hun werk nog aantrekkelijker te maken, gaat slechts een klein deel daarmee proactief aan de slag. De meeste werknemers hebben een duwtje in de rug nodig, training of coaching waarmee ze regie over hun loopbaan kunnen pakken en ook stappen zetten. Het belang van doorlopende persoonlijke groei is evident, voor vitaliteit, werkgeluk en loopbaanperspectief. Voor de medewerker zelf, maar ook voor de werkgever die hiermee zowel de kwaliteiten als betrokkenheid van werknemers ziet groeien.

Meer informatie: Youfit@retail

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.