4 november 2016

Winkelaanbod dreigt verder te verschralen

De Nederlandse detailhandel staat op een belangrijk kruispunt. Er staat veel op het spel als er niet wordt ingegrepen, concludeert adviesbureau McKinsey & Company.

Niet tijdig ingrijpen kan grote gevolgen hebben. Er zullen 55 tot 130 duizend voltijdbanen verdwijnen, de bijdrage aan de Nederlandse economie zal richting 2025 met 0,3 tot een procentpunt verminderen en twintig tot 35 procent van de winkelruimte wordt overbodig, vooral in ‘non food’. Dat concludeert adviesbureau McKinsey & Company in een onderzoek naar de toekomst van de sector, dat in opdracht van brancheorganisatie Detailhandel Nederland is gehouden. Het rapport werd donderdag tijdens Retailpoort 2016 overhandigd aan minister-president Mark Rutte.

Herstructurering
Toekomstige verschuivingen in de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag, technologische innovatie en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat in de jaren nieuwe kansen en bedreigingen ontstaan voor de Nederlandse detailhandel. Sommige winkeliers zullen in staat zijn zich snel aan te passen en te groeien. Toch kan de situatie binnen de totale detailhandel verslechteren als niet snel actie wordt ondernomen door individuele retailers en de sector als geheel.
Om herstructurering mogelijk te maken zou de overheid samen moeten werken met de sector om structurele barrières – zoals inflexibele bestemmingsplannen, ongewenste prikkels in de vastgoedsector en inflexibiliteit in de arbeidsmarkt – weg te nemen. Individuele winkeliers zullen versneld hun winkelportfolio en personeelsbestand moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.
Om groeikansen te realiseren moet de Nederlandse detailhandel zich inzetten voor differentiatie en innovatie over alle kanalen (offline en online) heen. Dit zal zowel individuele als gezamenlijke actie van de sector vereisen.

Innoveren
Het is belangrijk dat individuele winkeliers zelf meer innoveren en zich onderscheiden in winkelbeleving – in de combinatie aanbod van goederen en diensten, gemak, service, vermaak en inspiratie. Veel spelers zullen door de hele keten heen moeten samenwerken om de steeds hogere verwachtingen van de klant waar te maken en winstgevend te blijven. Dit vereist flinke aanpassingen in het organisatiemodel en de talentopbouw. Verder rapport adviseert online marktplaatsen in te zetten op lokale producten en diensten, een naadloze integratie van online en offline en versnelde invoering van technologie.
Ook ander partijen zullen, samen met winkeliers,  aan de slag moeten. Vastgoedeigenaren en winkeliers moeten samenwerken om meer variatie en beleving te creëren in de resterende winkelgebieden. Winkeliers kunnen elkaar versterken door gezamenlijk Nederlandse producten en diensten aan te prijzen in het buitenland. De overheid kan regelgeving aanpassen om een gunstig groeiklimaat te creëren.

Download hier het rapport.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.