6 juli 2021

13 juli: Webinar briefing contouren ‘Impulsaanpak winkelgebieden’

De retail in winkelgebieden in binnensteden en kernen staat sterk onder druk. De Rijksoverheid wil lokale projecten ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen (zie kamerbrief). Via het programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ is hiervoor subsidie en kennis beschikbaar. Op dinsdag 13 juli van 15.00 tot 16.00 uur organiseren De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Retailagenda een online briefing om in grote lijnen het programma en de subsidieregeling te bespreken.

Het webinar is hier terug te kijken


De ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ heeft als doel om binnenstedelijke winkelgebieden met een gebiedsgerichte aanpak om te vormen tot vitale, toekomstbestendige gebieden. De ondersteuning bestaat uit de inzet van experts, een subsidieregeling voor de financiering van projecten en het delen van kennis. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor 100 miljoen euro budget ter beschikking.  Lees meer over de regeling

Online webinar 13 juli

De subsidieregeling is gericht op de middelgrote steden (tot 350.000 inwoners). Alleen een samenwerkingsverband van en private partijen kunnen een aanvraag indienen voor een projectplan voor de transformatie van winkelgebieden. De RVO verzorgt de ondersteuning en het subsidieloket van de regeling. Het subsidieloket voor de regeling opent dit najaar (onder voorbehoud) voor een korte periode. Dat vraagt om een goede voorbereiding van aanvragers. Daarom organiseren RVO en de Retailagenda op dinsdag 13 juli van 15.00 tot 16.00 uur een online briefing om het programma te bespreken. De subsidieregeling is op dit moment nog niet definitief en niet alle randvoorwaarden zijn bekend, maar we vinden het belangrijk dat aanvragers voldoende voorbereidingstijd hebben en nu vast vragen kunnen stellen.

Inhoud webinar

Tijdens de briefing gaat projectleider Jacques de Win van EZK onder meer in op:

Terugkijken

Het webinar is hier terug te kijken
In het najaar organiseren RVO en de Retailagenda een tweede briefing, waarin dieper wordt ingaan op de regeling en de aanvraagdocumenten. Op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de Retailagenda.

Neem voor vragen over het programma Impulsaanpak Winkelgebieden of het online webinar contact op met  IW@rvo.nl.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.