7 december 2023

De Impuls gelanceerd: magazine voor leefbare binnensteden en dorpskernen

Op het Wintercongres van Retailagenda op 7 december 2023 is het nieuwe online magazine gelanceerd van de Impulsaanpak winkelgebieden: De Impuls – Kickstart voor de binnenstad. Het magazine laat concrete voorbeelden zien van plannen, worstelingen en geleerde lessen om de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen te verbeteren.

Het magazine is gericht op gemeenten, ambtenaren, beleidsmakers, adviseurs en projectontwikkelaars die samenwerken aan nieuwe plannen voor een levendige kern. De gemeenten die aan bod komen, zijn met ondersteuning van de Impulsaanpak winkelgebieden aan de slag gegaan om leegstand tegen te gaan en een belangrijke bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig en vitaal maken van dorpskernen en binnensteden.

Samenwerking, leren van elkaar en begrip hebben voor de situatie van de ander zijn de sleutels tot succesvolle transformaties. In dit magazine laten verschillende gemeenten daarom zien welke plannen zij hebben. Hun verhalen worden aangevuld door winkeliers, ondernemers, winkelend publiek, vastgoedeigenaren en kennisexperts; zij delen hun ervaringen, kennis en inzichten in dit magazine met de lezer.

Lees hier het online magazine

Lees meer over de Impulsaanpak winkelgebieden: Impulsaanpak winkelgebieden (rvo.nl)

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.