16 oktober 2021

De Retailagenda present tijdens PROVADA

De Retailagenda is aanwezig tijdens PROVADA en verzorgt een aantal sessies o.a. op het Kern Plein. Aan bod komen o.a. de strategievisie en routekaart van de Retailagenda voor de komende jaren, de 100 miljoen subsidie voor winkelgebieden van het Rijk, transformatie in Rotterdam en de Overijsselse aanpak.

Woensdag 27 oktober

Gemeente Rotterdam: Nieuwe instrumenten voor gebiedstransformatie -van mono functioneel naar multifunctioneel
Gemeente Rotterdam zet de komende jaren in op versterking van drie kernwinkelgebieden (Centrum, Zuidplein en Alexandrium). De overige winkelgebieden zullen gaan verkleuren van monofunctionele winkelgebieden naar vitale kernen, waar naast winkelen ook plek zal zijn voor anders soortige publieksgerichte functies. Dit vraagt om een andere manier van gebiedsontwikkeling vanwege onder andere veranderende vestigingsbehoeften voor bedrijven. De Retailagenda is gevraagd om tijdens een rondetafelgesprek mee te praten over de wijze waarop je deze ontwikkeling kunt stimuleren en zorgt voor een gezonde balans tussen wonen en werken in een stedelijke omgeving.
Panelleden: Jacques de Win (EZK en Retailagenda), Jos Melchers (gemeente Rotterdam), Anjelica Cicilia (Syntrus Achmea) en Hans de Jong (Provast).
15:00 -16:00 uur
Locatie: Transformatieplein, Vastgoedmarkt

Donderdag 28 oktober

De Overijsselse aanpak werkt!
Provincie Overijssel bekommert zich al jaren om de vitaliteit van Overijsselse stads- en dorpscentra. Nu mensen vaker spullen kopen via internet en het consumentengedrag definitief is veranderd, transformeren binnensteden immers steeds meer van ‘places to buy’ in ‘places to be’. Dit vraagt om een andere inrichting van stadscentra, en om andere voorzieningen. Sleutelwoorden in dit proces zijn innovatie, creativiteit, identiteit, regionale en lokale samenwerking en het lef om keuzes maken. Met Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en Hans Bakker van MKB-Nederland. De Overijsselse aanpak is opgenomen in de routekaart van de Retailagenda.
10.15 – 11.00 uur
Locatie: Kern Plein

Binnensteden en retail in beweging
Voorzitter van de Retailagenda Marijke van Hees gaat in op de routekaart van de Retailagenda richting 2025; Duurzame en leefbare kernen. Projectleider Jacques de Win  vertelt over de Impulsaanpak Winkelgebieden. Met dit programma stelt de Rijksoverheid 100 miljoen euro beschikbaar om gemeenten en private partijen, zoals vastgoedeigenaren, te ondersteunen bij de herstructurering van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten. De Win geeft o.a. uitleg over de voorwaarden, aanvraagprocedure en economische aspecten van de regeling. Met Barbara Heebels van Platform 31 over hun rapport over het herstel van binnensteden.
11.00 – 12.00 uur
Locatie: Kern Plein

Aanmelden

Deelname aan de sessies is gratis. Wel is een toegangskaart van PROVADA nodig.
Tickets bestellen kan hier

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.