17 november 2016

Guido van Woerkom: ‘Er moet nog een tandje bij’

Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland, reageert op het onderzoek van adviesbureau McKinsey naar de toekomst van de Nederlandse detailhandel dat op 3 november in bijzijn van premier Rutte werd gepresenteerd. Voor Van Woerkom komen de voorspellingen niet meteen als een verrassing. Wel maken ze volgens hem de urgentie van de problematiek nog eens extra duidelijk.

Bent u geschrokken van het rapport?
‘Ja en nee. De uitkomst sluit aan bij wat we al weten. Als je die lijn doortrekt naar 2025 dan zie je dat de huidige inzichten nog niet ver genoeg gaan. Uit onderzoek naar klant- en koopstromen blijkt dat ouderen minder zullen gaan besteden en jongeren op een andere manier hun geld gaan uitgeven. Dan kom je dus op een daling van de bestedingen uit. Nederlanders doen ook steeds meer aankopen in het buitenland. Daar moet je als sector sterk op acteren om op dit vlak geen verdere achterstand op te lopen.’

Hoe kan de detailhandel weer aantrekkelijk worden?
‘In het rapport zitten belangrijke aanknopingspunten om dingen beter te doen. Een van de constateringen is dat de Nederlandse consument de binnenstad te uniform vindt. Dat betekent dat je meer ruimte moet geven aan (jonge) ondernemers die aparte formules ontwikkelen, zodat mensen weer een goede reden hebben om naar de binnenstad te komen. Dat vraagt om innovatiekracht. Daar moet je goed voor zijn opgeleid en dat begint op scholen.’

Het rapport noemt dat wel eens tot 35% van het winkelaanbod overbodig kan zijn. De Retailagenda heeft als doel om 20% leegstand terug te dringen. Is dat voldoende?
‘De Retailagenda richt zich op de huidige situatie, het rapport gaat tot 2025. Die 20% is al een flinke opgave, maar dringend nodig om te zorgen voor compacte binnensteden. Het rapport is een signaal dat er nog een tandje bij moet. In het kader van de Retailagenda wordt er veel gepraat en worden er RetailDeals met gemeenten en provincies gesloten, maar in de praktijk moet er nog veel gebeuren. Er zijn tot nu toe nog veel te weinig vierkante meters uit de markt gehaald. Ondertussen zijn er nog steeds plannen om het winkelaanbod uit te breiden, terwijl de markt aangeeft dat er geen plek is voor zoveel winkelmeters.’

Wat vindt u de belangrijkste actiepunten uit het rapport?
‘De reductie van het aantal vierkantenmeters staat met stip op één. Als we dat niet doen dan blijf je dweilen met de kraan open. Een tweede belangrijk actiepunt is dat op het online vlak partijen in de keten veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Webshops als Alibaba en Amazone herbergen in feite heel veel verschillende webshops van andere bedrijven. Iets dergelijks zouden we in Nederland ook meer moeten doen. Punt drie is de aanpak van opleidingen. Het spel tussen on- en offline is maatgevend. Daar heb je andere talenten voor nodig, gericht op online succes. We moeten we zorgen dat ons arbeidspotentieel goed is opgeleid en de flexibiliteit ontstaat om naar andere sectoren over te stappen. En we moeten jonge mensen laten zien dat retail een prachtig vak is met mooie technologieën en dat je in de detailhandel een mooie toekomst kunt hebben. Daar is de hele sector bij gebaat.’

Download hier het rapport.
Lees ook dit bericht: Winkelaanbod dreigt verder te verschralen

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.