27 juni 2019

Hoe maak je winkelgebieden duurzamer en compacter?

Sinds de economische crisis die in 2008 begon, is de winkelleegstand in centrumgebieden fors gestegen. Na deze crisis bleek dat deze leegstand in met name middelgrote steden structureel van aard is. Koopstroomonderzoeken geven aan dat de bestedingen in fysieke winkels onder druk blijven staan. De sterke groei van internet winkelen draagt hieraan bij. Hoe winkelgebieden duurzamer en compacter te maken, is daarom een blijvend vraagstuk. In dit filmpje geeft Kadaster samen met provincie Zuid-Holland en de Retailagenda kernachtig aan hoe deze opgave tot een succes gemaakt kan worden.

Neem voor vragen over transformatie contact op met Irma IJdens, projectleider van het thema Lokale transformatie: irma.ijdens@retailland.nl, 06 22 88 40 76.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.