20 mei 2023

Impulsaanpak Winkelgebieden: uitleg taxaties, kosten en PTP-criteria

Elk aanvraagronde voor de Impulsaanpak Winkelgebieden wordt door het team van RVO geëvalueerd. Daarbij  is geconstateerd dat sommige aspecten van de subsidie-aanvragen om extra aandacht vragen. Zoals taxaties, kosten en de PTP-criteria. Voor deze onderwerpen heeft RVO nu extra uitleg opgesteld.

Handleiding taxaties

De taxaties krijgen soms nog onvoldoende aandacht in de subsidieaanvragen. In deze handleiding is beschreven met welke regels rekening moet worden gehouden, wat onder bepaalde taxaties wordt verstaan en hoe dit door RVO wordt beoordeeld in de subsidieaanvraag.
Download hier de handleiding.

Toelichting kosten en PTP-criteria

Uit de evaluatie van de eerdere aanvragen blijkt dat het voorkomt dat nog weinig of geen rekening wordt gehouden met kostenverhaal in een projectaanvraag. Daarnaast mist soms een goede toerekening van de projectkosten (de PTP-criteria). In document wordt toegelicht wat wordt verstaan onder kostenverhaal en de toepassing van de PTP-criteria. Er staat ook in hoe RVO deze elementen beoordeeld in de projectaanvraag.
Download hier de toelichting

Start derde aanvraagronde

De derde aanvraag ronde start maandag 26 juni 2023 om 09:00 uur en sluit op maandag 4 september 2023 om 12:00 uur. Het totale budget voor deze ronde bedraagt 26 miljoen euro.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met iw@rvo.nl

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Impulsaanpak Winkelgebieden. Neem voor vragen contact op met het team Impulsaanpak Winkelgebieden via het e-mailadres iw@rvo.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.