23 juni 2016

Ingrijpen overheid soms nodig bij winkelleegstand

Bij leegstand van winkels kan overheidsingrijpen nodig zijn, blijkt uit onderzoek door het Centraal Planbureau. Dat kan door een coördinerende rol te spelen, of verouderde regelgeving aan te passen.

De leegstand van winkels kan in veel gevallen worden opgelost door de vastgoedmarkt, bijvoorbeeld door leegstaande winkels te verbouwen tot woningen. Maar dat lukt alleen in aantrekkelijke steden waar de bevolking groeit en de woningprijzen hoog zijn. In krimpregio’s blijven winkels vaak leeg staan. Daar kan ingrijpen van de lokale overheid nodig zijn.
Dat kan bijvoorbeeld door het opheffen van een onrendabel winkelgebied, waardoor een ander, meer levensvatbaar winkelgebied kan opbloeien. Als dat meer bezoekers krijgt, daalt daar de leegstand. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de Policy Brief ‘Winkelleegstand na de crisis’.

Overheidsingrijpen kan daarbij nodig zijn. Gemeenten kunnen de clustering van winkels bevorderen via het ruimtelijkeordeningsbeleid, zoals bestemmingsplannen. In sommige gevallen is coördinatie tussen gemeenten wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om het opheffen van een winkelgebied. De Rijksoverheid kan bijdragen door verouderde regelgeving aan te pakken, zoals de uit de jaren zeventig stammende regels voor de herziening van de huurcontracten.
Lees hier meer over het rapport.
Download hier de volledige publicatie.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.