4 september 2018

Lancering publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’

Tijdens het Retailagenda Zomercongres op 3 september 2018 is de publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’ gepresenteerd. Hierin zijn de succesfactoren voor interventies door collectieven in een winkelgebied uitgebreid onderzocht en samengevat in een praktisch overzicht.

Veel gemeenten werken samen met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied aantrekkelijk te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn dan ook collectieven die via interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen.
Eerder deed de expertgroep Future Retail City van Shopping Tomorrow onderzoek naar welke interventies de meeste toegevoegde waarde hebben voor (de stakeholders van) de binnenstad. Daarbij zijn de 21 praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland in beeld gebracht.

In de nieuwe publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’ is aan de hand van deze cases nader onderzoek gedaan naar de succesfactoren van zeven type interventies. De lessons learned uit de cases laten niet alleen het belang van het collectief zien, maar ook de grote rol van maatwerk op verschillende schaalniveaus, in winkelgebieden, dorpskernen of aanloopstraten. De sociale dynamiek en het gedrag van mensen krijgen daarbij veel aandacht. De publicatie levert waardevolle inzichten op voor gemeenten en andere stakeholders die bezig zijn met de positionering van hun centrum, kern of winkelgebied.

Onderzoek
Aan dit onderzoek hebben, onder regie van de Hogeschool van Amsterdam en INretail, dertig experts uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ClickNL, INretail, de Kamer van Koophandel, de Retailagenda, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de Hogeschool van Amsterdam.

Retailagenda
In het kader van de Retailagenda willen we systematisch leren van de goede voorbeelden. Samenwerking met kennisinstellingen geeft de kans de goede voorbeelden breed te benutten en te delen.

Download hier de brochure

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.