28 september 2017

Minister Kamp verlengt aanpak Retailagenda tot 2020

Minister Kamp heeft met de stakeholders van de Retailagenda afspraken gemaakt voor een vervolg. Vertegenwoordigers van detailhandel, de vastgoedsector, gemeenten, provincies en het Ministerie van Economische zaken gaan per 1 januari 2018 opnieuw twee jaar samenwerken aan het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden. De betrokken partijen trekken hiervoor jaarlijks gezamenlijk een half miljoen euro uit.

De minister kijkt tevreden terug op de afgelopen twee jaar Retailagenda: “Op alle 21 afspraken uit de Retailagenda is vooruitgang geboekt. Toch is er nog altijd alle reden om detailhandel een belangrijk speerpunt te laten zijn. In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen en ruim twee miljoen vierkante meter vloeroppervlak niet meer wordt gebruikt blijft dit dan ook noodzakelijk. Ook in de komende jaren willen we met behulp van de Retailagenda onze dorpskernen en binnensteden levendig, en onze winkelstraten economisch succesvol, houden.”.

Urgentie
Kamp rekent de retailsector tot een van zijn belangrijkste onderwerpen. Hij onderstreept daarmee het grote economische en maatschappelijke belang van de detailhandel. Zo is meer dan één op de twaalf Nederlanders in de retail werkzaam. Alle betrokken partijen waar Kamp mee heeft gesproken – detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies- delen het gevoel van urgentie en de noodzaak om gezamenlijk aan de transitie van de retail en de leefbaarheid van kernen en winkelgebieden te blijven werken. De Retailagenda moet verder worden uitgerold om optimaal effect te hebben.

Vijf thema’s
De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de afgelopen jaren. Zo is de sturende rol van gemeenten en provincies en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Transformatie speelt hierbij een sleutelrol, maar is tegelijkertijd een opgave waar veel gemeenten mee worstelen. Voor de nieuwe periode worden de volgende thema’s nader uitgewerkt:

Partners van de Retailagenda
Detailhandel Nederland, INretail, IVBN, IPO, G40, Platform 31, Vakcentrum, VNG en VNO-NCW. leveren met ingang van 1 januari 2018 voor een periode van twee jaar de menskracht voor een dedicated team en de financiële middelen om met gezag samen te werken aan de vervolgagenda. Op nadrukkelijk verzoek van Kamp is VNG nu ook aangesloten. De commitment vanuit gemeenten ziet hij als essentieel, omdat zij als geen ander belang hebben bij de inspanningen van de Retailagenda.
Net als de afgelopen twee jaar zal het team partijen bij elkaar brengen en kennis en expertise uit de markt inschakelen. Dit gebeurt wederom onder voorzitterschap van Marijke van Hees. Op basis van de bereikte resultaten kan tot een verlenging met nog twee jaar worden besloten.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.