6 oktober 2016

Minister Kamp ondertekent provinciale RetailDeals

Nederland heeft 20 procent overcapaciteit aan winkeloppervlak en die moet worden teruggedrongen. Dat lukt alleen als de provincies de regie  pakken en komen tot regionale afstemming en samenwerking met het rijk, gemeenten en marktpartijen om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en te houden. Om dat te bereiken ondertekent de minister van Economische Zaken Henk Kamp vandaag 12 provinciale  RetailDeals en een initiatief van de gemeente Den Haag. 

Tekenen provinciale RetailDeals - 5 oktober 2016 (Feenstra Fotografie)
Tekenenmoment provinciale RetailDeals – 5 oktober 2016 (Feenstra Fotografie)

Er moeten keuzes gemaakt worden waarbij enerzijds de beschikbare winkelruimte afneemt, maar anderzijds ruimte blijft voor nieuwe, innovatieve winkelconcepten. Juist bij vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen kunnen provincies faciliteren door partijen bij elkaar te brengen en gebruik te maken van ruimtelijke ordeningsinstrumenten. Bovendien kunnen zij informatie verstrekken over bijvoorbeeld productiviteit en marktruimte, vastgoedgegevens en koopstromen. Minister  Kamp: “Ik ben blij dat de provincies de regie nemen en zorgen voor sterke winkelgebieden en het aanpakken van overcapaciteit. Onder regie van de provincies kunnen problemen die bestaan  tussen gemeenten worden aangepakt en gezamenlijk opgelost waardoor bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat in gemeenten die dicht bij elkaar liggen in elke gemeente apart  een winkelcentrum gebouwd wordt met een regionale functie.”

Vernieuwing mogelijk maken
Innovatie is noodzakelijk om te komen tot een aanbod dat aansluit op de veranderde vraag van de consument. De sector heeft afgelopen honderd jaar laten zien te kunnen vernieuwen. Van marktkraam naar kruidenier, naar boetiek, naar warenhuis, naar pop-upstores, mengformules en winkels die online en fysiek combineren. De snelheid waarmee die vernieuwingen moeten worden doorgevoerd is wel nieuw. Om hier goed op in te spelen is vorig jaar de Retailagenda gelanceerd. Hierin  werken retail, vastgoed en overheid samen aan een sterke toekomstgerichte sector en vitale winkelgebieden in Nederland. Daarbij worden moeilijke keuzes over welk deel van de winkelvoorraad kansrijk of kansarm is, niet uit de weg gegaan. Afgelopen jaar maakten  al 119 gemeenten afspraken om tot een gezamenlijke visie en actieprogramma’s te komen. Vandaag komen daar alle 12 provincies bij plus een initiatief uit Den Haag.

Specifieke afspraken
De meeste provincies hebben in hun retaildeal aanvullende afspraken gemaakt die aansluiten bij de werkwijze  en situatie in die provincie. Zo spreken de drie noordelijke provincies af om een gezamenlijke noordelijke Retailagenda op te stellen. Er zijn ook provincies die financiële middelen ter beschikking stellen, zoals Gelderland en Overijssel. In het zuiden hebben Noord-Brabant en Limburg een ambitieus aanvullend programma met veel acties, zoals lokale pilots met gemeenten, diverse kennisinitiatieven en het bevorderen van ondernemerschap. Veel provincies gaan stappen zetten met het transformeren van winkelgebieden en het schrappen van plancapaciteit. Zuid-Holland zet in op het inventariseren, saneren en transformeren van perifere  locaties. Noord-Holland ondersteunt, ook financieel, drie pilots op het gebied van herstructurering en transformatie. Minister Kamp ondertekent vandaag ook de Retailinnovatie-agenda. Dit programma is een initiatief van de gemeente Den Haag met landelijke partners en een belangrijke nieuwe pijler onder de retailagenda. Lokale innovaties, kennis en nieuwe  producten, diensten en concepten worden gedeeld zodat ze ook door andere gemeenten, provincies en marktpartijen gebruikt kunnen worden.

Download hier de volledige tekst van de provinciale RetailDeal.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.