25 juli 2019

Nederlandse provincies op retailreis naar Ierland

De IPO-werkgroep detailhandel ging op studiereis naar Ierland en Noord-Ierland om van elkaar te leren over branchering en ruimtelijk beleid. Goede ruimtelijke ordening is essentieel om de functie van binnensteden intact te houden. Kim Ruijs, projectleider thema Regionale afstemming van de Retailagenda, ging mee namens de Retailagenda.

In Ierland is veel detailhandel buiten de stadscentra gesitueerd. Hierdoor kampen binnensteden met hoge leegstandscijfers, soms tot wel 25%. In Nederland is dit dankzij zorgvuldige keuzes niet in die hoge mate aan de orde. De leden van de IPO- werkgroep – in 2016 opgericht om naar aanleiding van de provinciale Retaildeals – bezochten de Ierse steden Belfast (Park Centre 25% leegstand), Dublin (sommige delen 17% leegstand) en het grensstadje Dundalk (25% leegstand). Daar zagen ze de verschillen tussen de centra van grote steden, subcentra en regionale centra. Kim Ruijs van de Retailagenda: “Wat opvallend is dat in heel Ierland de ruimten boven winkels niet wordt benut. Deze staan leeg waardoor er in winkelcentra na sluitingstijd totaal geen leven meer te bekennen is.”

Cultureel erfgoed

De werkgroep werd tijdens een seminar ontvangen door Damien English, de Ierse Minister of Housing. Daar heeft de groep vanuit landelijk, provinciaal en lokaal perspectief laten zien hoe in Nederland het detailhandelsbeleid wordt gevoerd.
Ruijs vertelt over de inzichten die zijn opgedaan: “Deze reis heeft duidelijk gemaakt dat er veel kennis te delen valt en dat de opgave rond leefbare binnensteden niet alleen een Nederlands probleem is. De Ieren kijken naar hun binnenstad vanuit de sector Cultureel erfgoed, dat is echt een andere blik die ons heeft doen realiseren dat er ook zoveel waarde schuilt in de gebouwen in ons centrum.”

Andermans keuken

In oktober 2016 tekenden alle provincies een Retaildeal, waarmee ze zich committeerden om bij te dragen aan een toekomstbestendig winkellandschap. Ruijs: “Sinds het tekenen van deze deals werken provincies intensief samen aan opgaven als het uniformeren van koopstromen en het inzetten op regionale afstemming. Deze studiereis had enerzijds als doel om een kijkje te nemen in andermans keuken en anderzijds om te stimuleren dat provincies onderling nog meer kennis gaan delen. We hebben de Ieren kunnen inspireren met ons verhaal over de samenwerkende partijen in de landelijke Retailagenda. Maar ook onze aanpak via provinciale adviescommissies en lokale transformatie werd met veel interesse ontvangen. Binnenkort komen de Ieren ook bij ons kijken, er is een waardevol uitwisselingsproject tot stand gekomen.”

IPO-werkgroep

Sinds het tekenen van deze Retaildeal werken de professionals van de IPO-werkgroep detailhandel nauw samen om gezamenlijke belangen te agenderen en kennis te delen. Het is de eerste keer dat ook over landsgrenzen is gekeken naar winkelleegstand in de praktijk.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.