22 maart 2023

Negen gemeenten ontvangen financiële ondersteuning voor aanpakken winkelgebied

Negen gemeenten ontvangen financiële ondersteuning om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Deze ondersteuning krijgen ze via de tweede openstellingsronde van het programma Impulsaanpak winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal ontvangen de gemeenten deze ronde 18 miljoen euro.

Goedgekeurde aanvragen Impulsaanpak

De aanvraagperiode liep van 14 november tot en met 5 december 2022. Nederlandse gemeenten konden in deze periode een projectvoorstel indienen. De negen gemeenten die de ondersteuning ontvangen zijn: Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn. In totaal dienden dertien gemeenten een projectvoorstel in. Aan vier projectvoorstellen kon geen ondersteuning worden toegekend omdat deze niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden.

In de projectvoorstellen is er aandacht voor leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Veel winkeloppervlakte wordt gesaneerd, waardoor er ruimte ontstaat voor het bouwen van (zorg)woningen, meer groen en het creëren van ontmoetingsplekken. Zo worden in totaal 40 winkels en commerciële eenheden gesloopt (21.802 bruto vloeroppervlak). Er komen 407 koop- en 463 sociale huurwoningen bij en 4 maatschappelijke voorzieningen, waaronder een zorggastenhuis voor mensen met dementie.

Ook willen gemeenten de verbinding tussen (winkel)straten verbeteren, het versnipperde winkelaanbod aanpakken en de toegankelijkheid verbeteren. Naast de inzet van gemeenten, hebben particuliere investeerders een belangrijke rol in de totstandkoming van de projecten.
(Lees hier meer over de projecten).

Maatschappelijk én economisch belang

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Online en fysiek winkelen sluiten elkaar niet uit. Digitalisering biedt extra kansen aan onze detailhandel en gemak aan consumenten. Daarnaast zijn en blijven mkb-ondernemers met een fysieke winkel ook aantrekkelijk, omdat voldoende consumenten producten eerst écht willen zien, proberen, voelen of proeven. De aantrekkelijkheid daarvan neemt toe als er sprake is van een compacte dorpskern of binnenstad met voldoende groen, horeca en een goede, opgeknapte omgeving qua bereikbaarheid, straten en panden. Met deze steun investeert het kabinet hierin dus lokaal vanuit een groter maatschappelijk én economisch belang.”

Meer woningen en vergroening

De projectaanvragen worden beoordeeld door de Adviescommissie. Voorzitter Karin Laglas ziet dat  het succes van een aanvraag wordt bepaald door een mix van meerdere ingrepen: “Denk aan een deel  transformatie, een stedenbouwkundige ingreep en de herinrichting van de openbare ruimte.” Zij is onder de indruk van de ingediende projecten. “Respect voor de gemeenten en de partijen waar ze mee samenwerken. Er is moed voor nodig om zo’n ingrijpende verbeterslag te maken.” (Lees hier het hele interview met Laglas)

Programma Impulsaanpak winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden stimuleert de overheid gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden her in te richten tot toekomstbestendige gebieden. In totaal zijn er vier rondes waarbij gemeenten financiële ondersteuning kunnen aanvragen. In ronde één ontvingen 11 gemeenten financiële ondersteuning. Zij maken nu stappen met de herinrichting van de projectgebieden.

Webinar op 11 mei

Voor gemeenten die in ronde drie en vier een projectvoorstel willen indienen is er begeleiding vanuit het programma beschikbaar. Op 11 mei wordt er een webinar georganiseerd, waarin zal worden ingegaan op leermomenten en te vermijden valkuilen die in de eerste twee rondes naar voren zijn gekomen. Projectaanvragen voor de derde openstellingsronde kunnen worden ingediend tussen 26 juni 2023 en 4 september. Gemeenten die in eerdere rondes zijn afgewezen kunnen een aangepast voorstel indienen.
Voor deze ronde is een budget van 26 miljoen euro beschikbaar. Van 29 mei 2023 tot en met 9 juni 2023 kunnen geïnteresseerde gemeenten via de Impulskamers winkelgebieden sparren met experts, voordat ze hun projectvoorstel indienen.

Meer informatie

Meer informatie over de negen projectvoorstellen en de impulskamers staat op Impulsaanpak winkelgebieden (rvo.nl).
Neem voor vragen contact met op info@rvo.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.