20 februari 2017

Omgaan met de nieuwe Omgevingswet

Tijdens een oefensessie over gebiedsgerichte herbestemming en transformatie van leegstaande panden is het instrumentarium van de Omgevingswet op haalbaarheid in de praktijk getoetst.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de gemeente Schiedam hebben op 10 februari een oefensessie georganiseerd rond gebiedsgerichte herbestemming en transformatie van leegstaande panden. Aanleiding voor de oefensessie is een toezegging van de Minister van IenM aan de Eerste Kamer om nog voor de Invoeringswet van de Omgevingswet met de provincies te spreken over de vraag of het instrumentarium van de Omgevingswet toereikend is voor de aanpak van leegstand. Veertig experts en professionals van gemeenten, provincies, ministeries, retail organisaties en publieke partijen deden mee aan de sessie.
Patrick van ’t Loo van de gemeente Schiedam liet zien hoe transformatie en herbestemming in de praktijk werkt (lees hier zijn verhaal) . Bert Rademaker van IenM gaf uitleg over de stappen die Omgevingswet biedt (lees hier zijn toelichting). Sander de Rouwe, gedeputeerde van de provincie Friesland ging in op de rol van de provincie.
De bijeenkomst werd afgesloten met ronde tafel discussies waarbij ideeën, ervaringen, wensen en bezwaren uitgebreid werden uitgewisseld. De veertig deelnemers discussieerden aan de hand van drie vragen:

  1. Wat beschouw je als kansen om transformatie en herbestemming voor elkaar te krijgen?
  2. Waar zitten je zorgen?
  3. Wat zijn kansrijke handelingsperspectieven?

Dit leverde naast geanimeerde gesprekken een aantal interessante bevindingen op.

  1. Wat beschouw je als kansen om transformatie en herbestemming voor elkaar te krijgen?
  1. Waar zitten je zorgen?
  1. Wat zijn kansrijke handelingsperspectieven?

Naar aanleiding van de vragen werden nog de volgende suggesties en opmerkingen gedaan:

De 40 deelnemers van deze bijeenkomst zijn afkomstig van gemeenten (Smallingerland, Zeist, Dordrecht, Venlo, Venray, Houten, Tilburg, Utrechtse Heuvelrug), IPO, provincies (Limburg, Utrecht, Drenthe, Overijssel, Friesland, Zuid-Holland, Gelderland, Groningen), retail organisaties (INretail, NRW), overig (Gijs Heutink Advocaten, NEPROM), ministeries (BZK, EZ, IenM, FIN) en leden van het Retail Impulsteam.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.