24 mei 2018

Onderzoek naar invulling leegstaande retail vastgoed

USP Marketing en Consultancy deed onderzoek naar de wijze waarop je als retailer, belegger, beheerder of gemeente een toekomstbestendige invulling kunt geven aan leegstaand retail vastgoed en de totale kwaliteit van het winkelgebied kunt verhogen.

Retailvastgoed professionals zijn in januari tot en met maart 2018 gevraagd om, door middel van een vragenlijst, hun visie te delen omtrent de invulling van leegstaand retail vastgoed. Er is o.a. gevraagd naar succesfactoren, de zaak van de toekomst, transitie en realisatie-strategie. Een van de conclusies uit het rapport is dat de opkomst van e-commerce is slechts gedeeltelijk de oorzaak van leegstand in retail vastgoed. Gebrek aan flexibiliteit van het vastgoed wordt als grootste oorzaak gezien. Stadscentra worden nog steeds het meest kansrijk geacht voor ontwikkeling van retail vastgoed. Wijkwinkelcentra, outlets en malls minder.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het creëren van een kwalitatief winkelgebied. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Zij hebben verschillende middelen waarmee zij de kwaliteit van een winkelgebied kunnen beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (52%) vindt dat gemeenten zich niet voldoende inzetten om invulling te geven aan het leegstaand retail vastgoed.

Bekijk hier de uitkomsten van het rapport

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.