19 maart 2018

Oproep gezamenlijke aanpak Noorden

Gemeentes, ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en MKB Noord steunen Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe in hun beslissing om geen medewerking te geven het FOC Assen en roepen op tot verdere samenwerking.

In een gezamenlijk brief stellen de verschillende partijen voor om juist nu de krachten te bundelen en samen verder uitwerking te geven aan de landelijke Retailagenda en de provinciale RetailDeals. Een afgestemde noordelijke Retailagenda kan hierbij het kader geven om het Noorden verder toekomstbestendig te maken.
In de afgelopen periode heeft zich een unieke coalitie gevormd in Noord-Nederland. Deze coalitie bestaat uit gemeentes en ondernemers, uit Friezen, Groningers en Drenten. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om te werken aan een sterker Noord-Nederland, met vitale dorpen en steden.
Deze coalitie zet zich in voor bruisende dorpen en steden. De oprichting van een sportieve en uitdagende Toeristische Recreatieve Zone sluit prachtig aan bij deze ambitie, staat in de brief te lezen. Een gebied puur bestemd voor leisure – vrijetijdseconomie met een sterke thematische focus op sport, snelheid, beweging en duurzaamheid.  De ondertekenaars van de brief zien dit als kans om Noord-Nederland beter op de kaart te zetten. Zeker met de mogelijke komst van Formule 1 naar Assen is er geen betere motivatie om deze kans met beide handen aan te pakken en de omgeving van het TT Circuit zo te ontwikkelen dat toeristen langer in onze regio willen verblijven.

Ook hopen de gezamenlijk partijen dat Assen weer de bruisende binnenstad wordt zoals mag worden verwacht van een provinciale hoofdstad. Dat vraagt om een goed investeringsklimaat, wat hand in hand gaat met een goed en consistent ruimtelijk beleid. Het besluit van het college is een belangrijke bevestiging hiervan, aldus de ondertekenaars. De investeringen en initiatieven krijgen zo het rendement waardoor iedere stad en dorp in de regio zijn kwaliteiten kan benutten.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.