27 maart 2023

Provincies aan de slag met rapport ‘maatschappelijke meerwaarde van retail’

Gemeenten werken hard aan het aantrekkelijk maken en houden van binnensteden en centra. Ze kunnen daarbij de hulp van provincies goed gebruiken. INretail bezoekt alle provincies en deelt via het rapport ‘De maatschappelijke meerwaarde van retail’ de kennis die nodig is om de vitaliteit van kernen te kunnen waarborgen.

Het thema maatschappelijke meerwaarde van retail is voor provincies belangrijk, want voor een leefbare provincie en sociale samenhang is het wenselijk dat het maatschappelijke voorzieningenniveau (zoals winkels, horeca, werk, zorg, onderwijs, sport, cultuur, toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding) op peil is en overal goed bereikbaar. INretail gaat langs bij alle provincies en praat met commissarissen van de Koning en Gedeputeerde Statenleden aan de hand van het rapport De maatschappelijke meerwaarde van retail’ over de toekomst van binnensteden en kernen en de rol die provincies daarbij kunnen spelen. Inmiddels is een bezoek gebracht aan zes provincies: Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Friesland, Overijssel en Utrecht.

Uitdaging

Het bezoek wordt positief ontvangen en levert enthousiaste reacties op. Gedeputeerde Friso Douwstra gaf een mooie tip en uitdaging mee: “Wij laten ons als provincie graag uitdagen door alle Friese gemeenten met hun 70 winkelgebieden. Zorg met centrumorganisaties en winkeliersverenigingen ervoor dat elke gemeente helder maakt wat zij willen doen met en hoe zij investeren in hun winkelstraten. Vervolgens kunnen zij laten weten waar ze de hulp van provincie nodig hebben”, aldus gedeputeerde Douwstra.

Maatschappelijke rol

Winkels, winkelstraten en dorpspleinen zijn al eeuwen de solide basis die zorgen voor de vitaliteit van deze kernen. Ze zorgen voor leefbaarheid, dragen bij aan een sterke lokale economie, maken de woonomgeving aantrekkelijker, ze zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid en vormen letterlijk en figuurlijk het hart van de gemeenschap. Maar deze belangrijke maatschappelijke rol staat onder druk. Winkelgebieden dienen te transformeren van de huidige monofunctionele winkelstraat naar een multifunctioneel gebied waar het aangenaam verblijven is. Die opgave is onverminderd groot. Juist nu moeten we alles op alles stellen om vitale functies te behouden in de kleinere dorpskernen.

Zes speerpunten

Cover infographic Inretail

Naast de commissarissen van de Koning nemen ook vele Gedeputeerde Statenleden en Provinciale Statenleden door heel Nederland het verhaal ter harte en zien dat zij hun gemeenten en lokaal betrokken partijen, zoals centrummanagers, winkeliers- en horecaverenigingen, vastgoedpartijen en ondernemers een ondersteunende rol moeten bieden. De zes speerpunten die een provincie daarbij richting geven, zijn samengevat in de infographic ‘Maak werk van aantrekkelijke winkelstraten’.

Meer informatie

Meer weten over de informatievoorziening aan provincies? Neem dan contact op met David Lansen, Contactpersoon: David Lansen, beleidsadviseur Locatiebeleid van INretail: dlansen@inretail.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.