10 maart 2016

Provincies pakken de regie

Op donderdag 3 september ontving minister Kamp van Economische Zaken de gedeputeerden van alle twaalf provincies op zijn ministerie. De delegatie sprak over detailhandelsbeleid. Aanleiding hiervoor was de afspraak in de Retailagenda dat provincies de regie moeten pakken op de ruimtelijke ontwikkeling van de winkelstructuur.

Tijdens het gesprek hebben minister Kamp en voorzitter van Detailhandel Nederland Jan Meerman de economische situatie in de detailhandel doorgenomen en de verwachting dat in de toekomst minder winkelmeters nodig zullen zijn geschetst. Hierbij hebben beiden benadrukt dat een regierol van provincies onmisbaar is om de transitie in de winkelstructuur goed te kunnen begeleiden. Vanuit de provincies is het belang van de detailhandel onderstreept door de grote opkomst van gedeputeerden. De provincies hebben bevestigd dat zij gezamenlijk (ieder op zijn eigen tempo en afgestemd op de eigen identiteit van de provincie) aan de slag gaan.

Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Friesland) zal namens het IPO bestuurlijke trekker zijn voor deze afspraak in de Retailagenda. Er komt een werkbijeenkomst in het najaar, georganiseerd door het IPO, ministerie van Economische Zaken en Detailhandel Nederland, waarin provincies van elkaar kunnen leren over welke ruimtelijke instrumenten zij kunnen inzetten, hoe regionale samenwerking georganiseerd kan worden en welke kennis nodig is.

Nu is het zaak de provincies te blijven aanmoedigen en waar nodig van het juiste advies te voorzien. Vanuit het bestuur van Detailhandel Nederland voeren Harry Bruijniks en Jan Meerman tevens gesprekken met alle provinciale bestuurders om kennis te maken en de urgentie van een actieve rol van provincies op detailhandelsbeleid aan te moedigen.

Een verslag van de bijeenkomst op de IPO website vind u hier.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.