2 april 2018

Publicatie “De nieuwe binnenstad”

In de publicatie ‘De nieuwe Binnenstad’ van Platform 31 worden trends en toekomstscenario’s voor een vitale binnenstad geschetst. Voor betrokken stakeholders is het handig hulpmiddel bij het uitstippelden van een strategie voor de lange termijn.

De toekomst van de binnenstad staat volop in de belangstelling; het is een plek die economisch en maatschappelijk gezien van groot belang is. De functie van binnensteden verandert van plek om te winkelen naar een plek met uiteenlopende functies. In de kleine en middelgrote steden is de urgentie om deze transitie te maken het grootst.
Met de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ wil Platform31 de discussie over hoe om te gaan met de binnenstad naar een volgende fase brengen. Het platform doet dat door niet de huidige problemen centraal te stellen, maar trends te analyseren die nu al zichtbaar zijn en pas over een aantal jaren daadwerkelijk impact op de inrichting en gebruik van binnensteden zullen hebben.
In de publicatie zijn zes trends beschreven die een grote impact hebben op (de toekomst van) de binnenstad:
anders samenleven
anders produceren
anders consumeren
anders werken
anders investeren en
anders vervoeren.

Uit de zes trends komen vier toekomstscenario’s voor de binnenstad voort: binnenstad united, de exclusieve binnenstad, de autarkische binnenstad en de binnenstad als game. De basis voor deze toekomstbeelden vormen twee prominente ontwikkelingen: circulaire economie en de opkomst van (big) data.

Download hier de publicatie.
Bekijk ook het kennisdossier Vitale binnenstad op de site van Platform 31.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.