27 juni 2019

Regio’s delen hun ervaring over regionale afstemming en bestuurlijke samenwerking

De Retailagenda is een project gestart om de stappen op een rij te zetten die nodig zijn voor een goede regionale afstemming en bestuurlijke samenwerking op het gebied van detailhandel. De ervaringen en leermomenten van een aantal regio’s dienen daarbij als voorbeeld.

Een aantal regio’s is al langere tijd actief bezig met regionale afstemming en hebben concrete afspraken gemaakt over bestuurlijke samenwerken op het vlak van detailhandel. Deze koplopers hebben tijdens een intervisie hun bevinden met elkaar gedeeld, daarbij hebben de betrokken ambtenaren hun kijk op het hele proces gegeven. Deelnemers zijn de provincie Noord-Brabant, metropoolregio Eindhoven, provincie Zuid-Holland, Leidse regio, Parkstad Limburg, Oost-Groningen en regio IJmond.

Kim Ruijs, projectleider van het thema Regionale over dit initiatief van de Retailagenda: “In 2017 is het zogenaamde blauwe boekje – Succesvolle transitie van winkelgebieden door regionale afstemminggepubliceerd waarin aan de hand van ervaringen uit het veld, praktijkvoorbeelden en beschikbare tools de verschillende manieren werden belicht om tot de gewenste afstemming in de regio te komen. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is er heel veel ervaringen opgedaan met de concrete uitvoering van regionale afstemming.”

“We willen nu weten hoe in de praktijk wordt samenwerkt”, vervolgt Ruijs. “Wat zijn de dilemma’s waar regio’s in de samenwerking tegenaan lopen en hoe zijn die opgelost? Hoe kom je tot echte afspraken en waarom is dit moeilijk? Wat waren kritieke momenten en wat zijn succesfactoren? Deze ervaringen willen we delen met gemeenten, regio’s en provincies in het land.”

Het project wordt begeleid door Stec Groep dat is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening. De uitkomsten worden in het najaar gepubliceerd.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.