4 juni 2019

Retailagenda presenteert Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn

Hoe ga je als gemeente om met de Dienstenrichtlijn? De Retailagenda heeft op 4 juni een beknopte risico-inventarisatie uitgebracht om gemeenten te helpen de juiste stappen te zetten als sprake is van een vestigingsbeperking in het bestemmingsplan.

Sinds de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Appingedam vs Visser in 2018 wordt detailhandel in goederen gezien als dienst en valt daarmee onder de Europese Dienstenrichtlijn. Deze Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat dienstverleners in de Europese Unie zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten. Hof oordeelde dat een gemeente brancheringsregelingen in een bestemmingsplan mag treffen. Wanneer een gemeente vestigingsbeperkingen verbindt aan een locatie waar detailhandel is toegestaan, dan moeten deze beperkingen echter worden getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in de Dienstenrichtlijn. Beperken mag, maar een gemeente moet haar beleid echter wel goed kunnen beargumenteren. Maar hoe dat je dat als gemeente?

Risico-inventarisatie DienstenrichtlijnDe ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, het IPO en de VNG werken momenteel samen aan een landelijke handreiking Dienstenrichtlijn. Deze handreiking wordt naar verwachting in september 2019 gepresenteerd. Echter heeft de Retailagenda gemerkt dat er momenteel veel vragen zijn bij gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Daarom hebben we nu vast de leidraad Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn’ opgesteld.

Download hier de publicatie.
Meer informatie over de Dienstenrichtlijn is hier te vinden.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.