24 maart 2023

Retailagenda wordt volgend jaar verlengd

Eind 2023 loopt de huidige programmaperiode van de Retailagenda af. Dan is de looptijd van drie jaar afgerond. De behoefte om aan een gezonde toekomst van steden en kernen te werken stopt echter niet. De stuurgroep van de Retailagenda heeft dan ook aangegeven de samenwerking te willen continueren. Retailagenda voorzitter Marijke van Hees blikt vast vooruit op het vervolg van de Retailagenda.

“Met de Retailagenda zijn we alweer in het laatste jaar van de afgesproken programmaperiode beland,” vertelt Marijke van Hees. “We hebben door de pandemie best moeilijke jaren achter de rug; het delen van kennis werd ingrijpend veranderd doordat we niet fysiek bij elkaar konden komen. Geen gesprekken aan tafels of bijeenkomsten, maar webinars en contact via Teams. Al biedt het online vergaderen ook voordelen, er is nog steeds volop animo om elkaar ‘in het echt’ te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen Dat bleek tijdens het Retailagenda Festival van 7 november 2022, en zien we nu ook weer bij de hoge opkomst van de regionale bijeenkomsten over de maatschappelijke waarde van retail en stimuleren de lokale samenwerking.”

Voldoende uitdaging

“Er zijn nog altijd volop ontwikkelingen en plannen om gezamenlijk aan te pakken. Reden om met de stuurgroep te overleggen over de vraag wat we de komende tijd zullen gaan doen. Het antwoord wat duidelijk: natuurlijk gaan we met de Retailagenda door. We hebben een goede strategie te pakken die gericht is op levendige binnensteden en vitale retail (zie Routekaart Retailagenda richting 2025 – (retailland.nl)). De huidige opzet met drie programmalijnen biedt ook  de komende jaren nog voldoende uitdaging. Daarom gaan we weer eens om tafel met ons netwerk, om met elkaar te bespreken waaraan en op welke wijze we verder willen werken. Wat kan de samenwerking van de partners in de periode 2024-2026 inhouden? En hebben we nog steeds de goede partners aan tafel of missen we misschien essentiële partijen? Is de manier waarop we met elkaar werken nog goed of moeten we andere activiteiten ondernemen?”

Vier tafelgesprekken

“We gaan nog voor de zomervakantie vier tafelgesprekken organiseren, dit doen we bij voorkeur op één dag, in de regio Utrecht. We nodigen partners en gasten uit om te praten over de uitwerking van de drie programmalijnen: Transformatie, Human Capital Agenda en Digitalisering en Innovatie. Deze hangen met elkaar samen en zijn stuk voor stuk van belang voor de leefbaarheid van kernen en een gezonde retail. Binnen deze thema’s is de maatschappelijke opgave op het terrein van duurzaamheid een rode draad. De vierde tafel noemen we ‘dynamiek in de kern’. We nodigen hiervoor gasten uit uit de horeca, gastvrijheidseconomie, toerisme, citymarketing, cultuur, evenementen en de sport. Het zijn partijen die belangrijk zijn om bezoekers naar een kern te trekken. Vanzelfsprekend dat de Retailagenda een gesprek over meer samenwerking willen aangaan. Zodra de contouren van het vervolg van de Retailagenda duidelijk zijn zullen we deze delen.”

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.