Detailhandels- en binnenstadsvisies

2

Er is geen gemeente in Nederland die geen detailhandels- of binnenstadsvisie heeft. Overal speelt leegstand een rol en gaat men op zoek naar manieren om die aan te pakken en de leefbaarheid van het stadcentrum of dorpskern te vergroten. Dat zal voor uw gemeenten niet heel anders zijn? U zult ongetwijfeld dan ook te maken hebben met allerlei lastige detailhandelsvraagstukken, zoals welke gebieden zijn kansrijk en welke niet? Op welke locaties kunnen winkelfuncties zich vestigen en waar niet? Hoeveel en welk type winkels zijn er eigenlijk nodig? Moet de overheid ingrijpen of de markt haar werk laten doen? Welke instrumenten zijn er nodig om leegstand tegen te gaan?

We hebben een aantal publicaties verzameld die als leidraad kunnen dienen bij het opstellen en uitvoeren van uw detailandelsvisie. Experts geven hierin hun kijk op (toekomstige) winkelgebieden. Nieuwsgierig naar het retail beleid van andere gemeenten? Bekijk hier diverse detailhandels- en binnenstadsvisies en leer van de aanpak van andere steden en dorpen om weer een levendige binnenstad te worden.

Actieplan

Een detailhandelsvisie opstellen is één ding, maar uiteindelijk kan er pas echt iets worden bereikt als het beleid wordt vertaald naar een concreet actieplan. Kijk hier voor advies en inspiratie voor het opstellen van een praktische plan van aan pak.

Rapporten en publicaties

“Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden” (2016)
nieuwe-richtlijnen-voor-succesvolle-winkelgebiedenEen winkelgebied is meer dan een verzameling verkooppunten. Eigenaren, beheerders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling en het beheer van winkelgebieden zijn zich hier meer en meer van bewust. Deze publicatie gaat nog een stap verder door de sociale meerwaarde in winkelgebieden centraal te stellen. Hieraan ligt vernieuwend onderzoek door Mindlogyx Retail ten grondslag, die is gebaseerd op de evolutiepsychologie. Download hier de pdf.

“Rapport Mindlogyx “Back to the future” (2016)
2320-rapport-mindlogyx-defdef-1-638Winkelgebieden hebben steeds meer hun sociale meerwaarde verloren en voldoen daarmee steeds minder aan de criteria die ons oude brein hanteert om ons een positieve ervaring te geven. Dit vraagt om een geheel nieuwe manier van denken over de ontwikkeling en het managen van winkelgebieden. (Dit praktijkonderzoek vormt de basis voor de publicatie “Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden”). Download hier de pdf.

“The Future Retail City Center”
– Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de toekomst eruit (2016)

page1-367px-future_retail_city_center_what_does_the_future_city_centre_look_like-pdfVanuit de politiek, media en vooral binnen de retail zelf is er volop aandacht voor het aanpakken van de leegstand en verbeteren van het retailklimaat. Er is behoefte aan een andere inrichting van de steden. Een stad, klaar voor de consument van 2030. Maar wie is die consument nu precies? Die vraag staat centraal bij de Future City Centre expertgroep. Net als de gevolgen van het antwoord op de binnenstad. (Een uitgave van o.a. Shopping Tomorrow, gepubliceerd op Ecocomerce Wiki.
Download hier de pdf.

“Balans van de Regelgeving” (2016)
pbl-2016-balans-van-de-leefomgeving-2016-1838-1_427px-1
Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) brengt een balans uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Hierin worden o.a de thema’s gezonde leefomgeving, mobiliteit, ruimtelijke economie, wonen en circulaire economie besproken.
Download hier de pdf.


“Winkelgebieden van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking” (2014)
winkelgebied-van-de-toekomstDit boek beschrijft dominante trends in winkelland, diept het speelveld van belanghebbenden uit en identificeert beschikbare instrumenten. De belangrijkste conclusie is dat winkelgebieden een complex speelveld vormen waarin publieke en private partijen elkaar nodig hebben om ieder vanuit de eigen belangen en mogelijkheden winkelgebieden samen toekomstbestendig te maken.
Download hier de pdf.


“Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk” (2015)

winkelgebied-van-de-toekomstDeze uitgave van Platform 31 biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën, met uitleg per aanbeveling over het hoe en waarom ervan. De 13 lessen in het rapport vormen de basis voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij wordt gekeken naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. Deze publicatie bevat praktische handvatten die van nut zijn bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden.
Download hier de pdf.

“Visie marktpartijen op winkellocatiebeleid” (2014)
visie-marktpartijen-op-winkellocatiebeleid-2Het doel van dit compacte document is om overheden inzicht te bieden in waar marktpartijen op het gebied van winkellocaties behoefte aan hebben en hoe dit moet doorwerken in het (ruimtelijk) overheidsbeleid.
Download hier de pdf.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.