Retailinnovatielabs

De Retailagenda wil samen met de sector innovaties realiseren en met iedereen delen. Onderzoek stimuleren, toepassingen ontwikkelen voor de retail en kennis vergroten: dat zijn de doelstellingen voor de komende tijd. Om die doelen te realiseren werkt de Retailagenda met Retailinnovatielabs. Kennisinstellingen, living labs, Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en marktpartijen gemeenten bekijken samen welke vernieuwingen kansrijk zijn en moeten worden gestimuleerd.

Wat is een Retailinnovatielab?
De basisgedachte van Retailinnovatielabs is dat lokale initiatieven leiden tot landelijke meerwaarde via kennisdeling en landelijke opschaling. Het doel hierbij is: leren door te doen. We willen buiten de gebaande paden treden en samen met partners nieuwe ideeën en (echt) nieuwe oplossingen in de praktijk ontwikkelen, testen en toepassen. Daarbij kiest ieder lab zijn eigen invalshoek. Met deze professionele aanpak en uitwisseling van kennis willen we de innovatiekracht van de sector vergroten. Met de Retailinnovatielabs willen we een actieve bijdrage leveren aan oplossingen op relevante retailvraagstukken.

Uitgangspunten
De retailinnovatielabs kennen een aantal uitgangspunten:

Retailinnovatielabs 2019/2020

De Retailagenda heeft in het najaar van 2018 retailinnovatie-challenges uitgezet om zo het aantal Retailinnovatie labs uit te breiden. Dit heeft geleid tot een aantal vraagstukken die vanaf 1 januari 2019 in een lab zijn uitgewerkt.

 1. Smart distributie & Buy Local:
  Dit lab verkent de mogelijkheden van een lokaal platform met bijbehorende online strategie dat het lokale aanbod aanbiedt bij de lokale consumenten. Zo ontstaat een positief effect op het functioneren van centrumgebieden/binnensteden en de daar gevestigde ondernemers. Tegelijk wordt gekeken naar de kansen van vraaggestuurde stedelijke distributie. De synergie tussen beide moet winkelgebieden toekomstbestendig te maken en gevestigde ondernemers te ontzorgen.
  Deelnemende gemeenten: Hilversum,  Purmerend, Pijnacker-Nootdorp, Spijkenisse, Roosendaal en Groningen.
 2. Loyaltyprogramma’s:
  Bij het lab Loyaliteit wordt onderzocht hoe winkelgebieden en ondernemers de gunfactor van de bezoeker kunnen vergroten door in te zetten op een loyaliteitsprogramma, oftewel hoe vergroten we de binding met inwoners zodat bestedingen, herhaalbezoek en verblijfsduur aan winkelgebieden en individuele ondernemers stijgen.
  Deelnemende gemeenten: Arnhem en Roosendaal.
 3. Sociale meerwaarde en DNA:
  Bij dit lab worden winkelgebieden geactiveerd om meer te doen met de merkstrategie en sociale interactie. De vraag die centraal staat is: “Hoe kunnen winkelgebieden door een hogere sociale meerwaarde vanuit het eigen DNA beter economisch presteren?”.
  Deelnemende gemeenten: Hilversum, Woerden en  Breda.

Webinars

De resultaten van deze labs worden vanaf 7 september in een reeks van 7 gratis webinars gepresenteerd.  Leer hier meer over de webinars.

Eerdere thema’s

Innovatieve thema’s die eerder tijdens een Retailinnovatielabs centraal hebben gestaan zijn:

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met
Tessa Vosjan, projectleider Kenniscreatie & innovatie van de Retailagenda
tessa.vosjan@retailland.nl
06 5337 5601

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.