3 juni 2020

Retailpartijen akkoord over huurverlaging- en uitstel

De retailsector en de vastgoedsector hebben het in april opgestelde Steunakkoord afgerond. Zij zijn onder meer huurverlaging- en uitstel overeengekomen.

Deze laatste stap – Vervolg Steunakkoord voor de Retailsector – legt vast wat is overeengekomen en roept partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt op om dit alsnog te doen. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om in de maanden april en mei 50 procent van de huur kwijt te schelden en de huur van juni voor 50 procent door te schuiven naar volgend jaar.

Op 10 april hebben retailers en vastgoed gezamenlijk het  Steunakkoord opgesteld met richtlijnen over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen die hard zijn getroffen door  de coronacrisis. Het Steunakkoord blijkt in de praktijk te werken. Tijdens de gesprekken bleek dat het begrip en vertrouwen tussen de partijen de afgelopen maanden is gegroeid. Net als het besef dat partijen elkaar hard nodig zullen hebben. Niet alleen tijdens de crisis, maar ook op de langere termijn. De initiatiefnemers en opstellers van het akkoord laten weten dat ‘met deze overeenkomst er een goede basis ligt om vooruit te kijken’.

Vervolg Steunakkoord voor de Retailsector d.d. 2 juni 2020

 Partijen: IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB, VGO

  1. Huurders en verhuurders hebben de afgelopen twee maanden constructief en intensief overleg gevoerd. Samen de problemen aanpakken en begrip voor ieders belangen in een periode van grote onzekerheid en zorgen is daarin de rode draad.
  2. Het “Steunakkoord voor en door de Retailsector” van 10 april 2020 heeft voor veel ondernemers een goede uitwerking gehad.
  3. Huurders en verhuurders hebben afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020 in lijn met het Steunakkoord.
  4. Een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders met oog voor de belangen van en waarborgen voor verhuurder.
  5. Bij het maken van de afspraken is veelal in de basis uitgegaan van de volgende opzet: Voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijtgescholden en voor de maand juni 50% doorgeschoven naar volgend jaar. Dit blijft echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Vaak zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.
  6. Een oproep wordt gedaan aan partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt om die te gaan maken.
  7. De afspraken zoals deze nu zijn vastgelegd in het Steunakkoord en de uitwerking daarvan volstaan op dit moment en hebben kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle stakeholders.
  8. Overheid en banken ondersteunen het akkoord en hebben in gezamenlijkheid en onafhankelijk van elkaar uitgebreide maatregelen getroffen om ondernemers en bedrijven te ondersteunen.
  9. De gevolgen van Covid-19 duren langer dan initieel gedacht en kunnen nog onvoldoende worden overzien. De stakeholders blijven de ontwikkelingen in gezamenlijkheid op de voet volgen.

Oproep aan alle stakeholders in de Nederlandse Retailsector
De Nederlandse ruimtelijke winkelstructuur is uniek en vormt de basis van de manier waarop we in Nederland met elkaar leven en is daarmee mede bepalend voor de wijze waarop en hoe sterk we als Nederland uit deze crisis kunnen komen. Om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden en de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg dit onderwerp alle mogelijke (politieke) aandacht te geven. Help elkaar waar nodig en zoek gezamenlijk naar oplossingen gedurende deze crisis, dit gezien de implicaties van social distancing en de onzekerheden naar de toekomst.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.