21 juli 2020

Retailsector somber over eigen lot

De impact van het coronavirus op retail non-food is groot. Net als het effect op winkelgebieden. In een grootschalige analyse onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst. De betrokken stakeholders schetsen een somber beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en de leegstand stijgt naar 19%.

Winkels zijn weer open, het lijkt weer ‘ouderwets’ druk in de winkelstraten. Maar schijn bedriegt. De omzetten in de retail zijn in de meeste sectoren nog lang niet terug op het oude niveau. De direct betrokkenen hebben grote twijfels of dit nog gaat gebeuren. Het gevolg van de coronacrisis is enorm; verwacht wordt dat de leegstand het komend jaar van 7% naar 19% zal stijgen.
Dit blijkt uit de rapportage ‘Retail postcorona – impactanalyse’, dat inzicht biedt in het perspectief van de sector zelf.  In opdracht van de Retailagenda, in samenwerking met INretail en de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW), heeft Onderzoeks- en adviesbureau Q&A per stakeholdergroep de verwachtingen voor de komende twee jaar in kaart gebracht. Een aantal opvallende uitkomsten zetten we op een rij.

De consument
Zonder goed vaccin of medicijn gaan consumenten gemiddeld zo’n 30% minder  vaak shoppen, blijkt uit het panelonderzoek onder 4400 consumenten. Ze gaan minder winkelen in de eigen woonplaats (-25%), maar nog minder vaak shoppen in een andere gemeente (-39%). De fysieke winkel zal het daardoor een stuk minder druk krijgen. Tegelijkertijd hebben consumenten het gemak van online winkelen ontdekt. Ruim twee keer zoveel consumenten (35%) geven aan bij voorkeur online te kopen. Dit was voor de coronacrisis 16%.

De grote ketens
De retailketens in non-food hebben de drukte in de winkelstraten enorm zien dalen. In de periode maart tot en met juni daalde het bezoek minimaal 35% en in sommige winkelgebieden wel 80%. De grote retailers geven aan dat de hoge huurprijzen in grote steden niet meer in verhouding staan tot de omzetten die nu nog gemaakt worden. Zij verwachten dat hier een huurdaling van 30% tot 40% noodzakelijk is om winstgevend te blijven. Maar ze geven ook aan dat dit niet voor elke retailer voldoende zal zijn. Het grootwinkelbedrijf denkt dat 20 tot 40% van de non-food winkels zal verdwijnen.

De mkb-retailer
De grote daling in traffic zorgt ook bij de mkb-ondernemers in de non-food voor een enorm omzetverlies. 23% van mkb’ers had een omzetverlies van zelf 50% of meer. Daarnaast gaf nog eens 43% een omzetdaling aan van 20 tot 50%. In het komende jaar zullen veel winkels noodgedwongen moeten stoppen. Van de non-food mkb’ers met meerdere vestigingen verwacht een op de vijf zeker winkels te gaan sluiten. De coronacrisis is (deels) de reden van deze sluitingen. 21% van de mkb-ondernemers met één filiaal is onzeker over de toekomst en overweegt om te stoppen.

Vastgoedeigenaren
Vrijwel alle pandeigenaren (94%) verwachten dat vooral de binnensteden het hardst worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zij denken dat gemiddeld 15% van de ondernemers in retail en horeca de komende 12 maanden verdwijnt. Als gevolg van de toenemende leegstand en het dalende bezoek aan winkels geven zij aan dat een huurdaling van 15% noodzakelijk zal zijn in de komende een tot twee jaar.

Gemeenten
Gemeenten zitten grotendeels op dezelfde lijn als vastgoedeigenaren; zij verwachten dat gemiddeld 16% van de ondernemers in retail en horeca het komend jaar zal verdwijnen. Ook gemeenten maken zich grote zorgen om de centrumgebieden. 67% van hen verwacht in deze gebieden meer leegstand dan voor de crisis. 58% van de gemeenten geeft aan dat door de impact van coronacrisis de detailhandelsvisie/centrumvisie op korte termijn moet worden herzien.

Download hier de rapportage

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.