3 april 2020

Sandra Suijkerbuijk: “Versterk de samenwerking met vastgoedeigenaren.”

De coronacrisis maakt lokale transformatie urgenter dan ooit. Nu is hèt moment om de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren verder uit te bouwen, schrijft Sandra Suijkerbuijk van het Kadaster. “Gezien de enorme transformatieopgave zijn eigenaren onmisbaar in de samenwerking. Werken aan een goede samenwerking met eigenaren is een goede investering voor de toekomst!”

De afgelopen maanden heeft een groep experts, onder leiding van de Retailagenda, bij diverse centrumgebieden in de keuken mogen kijken. Doel was lessen te trekken waarmee de lokale transformatie versneld kan worden. Op dat moment had nog niemand gehoord van corona. Inmiddels zijn de bezoekersaantallen in onze centrumgebieden enorm gedaald, heeft een fors aantal winkels de deuren, tijdelijk, gesloten en is de horeca dicht. De transformatieopgave in de centrumgebieden was al fors, en zal nog groter worden als gevolg van de huidige pandemie.

Transformatie nog urgenter

In veel centrumgebieden zijn er structureel teveel winkelmeters ten opzichte van de bestedingen. Om beter evenwicht tussen winkelmeters en bestedingen te krijgen, is transformatie van winkelmeters noodzakelijk. Het is nog onduidelijk wat de lange termijn gevolgen van het coronavirus zijn. Blijven consumenten massaal producten online bestellen zoals tijdens de huidige ‘intelligente lockdown’ of komt er een herwaardering van de fysieke winkel? Hoe komen retailers en horeca-ondernemers uit deze periode? Het CPB vreest dat een diepe recessie zich aandient. Een nieuwe recessie zal de verhouding tussen het aantal beschikbare winkelmeters en de bestedingen verder uit balans brengen. Daarmee wordt lokale transformatie nog urgenter en zijn de lessen van de Retailagenda juist op dit moment erg welkom om de toch al taaie opgave op te pakken.

Hoop

Een van de belangrijkste lessen is dat samenwerking tussen in ieder geval gemeente, ondernemers en eigenaren nodig is om tot succesvolle transformatie te komen. In deze tijd ontstaan er bijzondere initiatieven en samenwerkingen die hoop geven voor de toekomst. Lokale ondernemers die -al dan niet gezamenlijk- naar de klant toegaan, restaurants die maaltijden of wijn thuisbezorgen, maar ook de afspraken tussen de bracheorganisaties van verhuurders, vastgoedbeleggers en retailers waarin zij samen oproepen om de rust te bewaren en het gezond verstand te blijven gebruiken. Deze samenwerkingen zijn broodnodig om onze centrumgebieden aantrekkelijk, attractief en toekomstbestendig te gaan maken. Laten we zorgen dat we dit vasthouden zodat we een duurzame manier van samenwerking weten op te bouwen waar onze centrumgebieden van profiteren!

Investeren in de samenwerking 

Maar hoe dan? De afgelopen jaren is gebleken dat de vastgoedeigenaren op veel plaatsen nog niet actief betrokken zijn in de samenwerking. Daar waar ondernemersverenigingen structureel ondersteund worden door de gemeente wordt van eigenaren verwacht dat zij zichzelf organiseren. Dit komt maar moeizaam van de grond. Gezien de enorme transformatie opgave zijn eigenaren echter onmisbaar in de samenwerking. Dit lijkt een goed moment om de samenwerking die nu ontstaat verder uit te bouwen naar een partnerschap tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren.  Het verbeteren van de organisatiegraad van eigenaren helpt om de samenwerking te verbeteren. Voor alle partijen vergt dit een nieuwe manier van kijken naar samenwerking die ongetwijfeld met vallen en opstaan vorm zal krijgen. Maar het werken aan een goede samenwerking met eigenaren is een goede investering voor de toekomst!

Sandra Suijkerbuijk werkt bij het Kadaster en is spreker, auteur en adviseur op het gebied van de samenwerking tussen gemeenten met eigenaren en eigenaren onderling. Het Kadaster ondersteunt publieke en private partijen om samen tot een betere ruimtelijke inrichting te komen zonder dat eigendomsgrenzen belemmerd zijn. Denk hierbij aan centrumgebieden of verouderde bedrijventerreinen met versnipperd eigendom die toe zijn aan nieuwe functies.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.