28 oktober 2020

Stappenplan loyaliteitsprogramma voor winkelgebieden’

Bezoekers die langer blijven en meer besteden. Natuurlijk wil je als winkelgebied de binding die klanten vergroten. Een loyaliteitsprogramma kan daarbij helpen, maar bij het opzetten van een gezamenlijk programma komt veel kijken. In de publicatie Stappenplan loyaliteitsprogramma voor winkelgebieden – opgesteld door de Retailagenda en DNWS – worden de belangrijkste fases, acties en aandachtspunten beschreven om van het loyaliteitsprogramma een gezamenlijk succes te maken.

Het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten loopt gestaag terug. Daar staat tegenover dat de bezoekers diè komen wel vaker iets kopen en vaak ook langer in een winkelgebied blijven. (Dit was de situatie voor de uitbraak van het coronavirus). Dat zijn de klanten om te koesteren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat consumenten steeds vaker dicht(er) bij huis willen winkelen. Winkelgebieden zoeken dan ook naar manieren om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor bezoekers en de binding met inwoners te versterken. Daarbij denkt men al snel een loyaliteitsprogramma, niet te verwarren met een loyaliteitssysteem, dat zich doorgaans beperkt tot bijvoorbeeld het sparen van punten.

Praktische vragen

Een loyaliteitsprogramma bevat veel meer elementen, zoals communicatie (marketing en promotie), evenementen, een strategie voor social media en voor online (website en/of webwinkel e.d.), maar gaat ook over de openbare ruimte (pleintjes e.d.), de mensen die er werken, zoals winkel- en horecapersoneel en services/voorzieningen. Dat maakt dat bij het opzetten van een loyaltyprogramma al snel allerlei praktische vragen rijzen. Hoe ontwikkel je een loyaliteitsprogramma? Hoe bepaal je de inhoud? Welke leveranciers zijn er? Wie gaat het programma beheren? En als het af is, wie is dan de eigenaar van het programma?

Stappenplan

In de publicatie ‘Stappenplan loyaliteitsprogramma voor winkelgebieden’ komen al deze vragen aan bod. Het stappenplan is het resultaat van de ervaring die is opgedaan in het retailinnovatielab Loyaliteit, dat de Retailagenda begin 2019 i.s.m. DNWS is gestart. Verschillende gemeenten zijn onder het motto learning by doing aan de slag gegaan met het opzetten van een loyaliteitsprogramma voor hun gebied. Al doende is onderzocht hoe loyaliteitsprogramma’s de gunfactor van de bezoeker kunnen vergroten. Daarnaast is er onderzoek gedaan onder leveranciers van loyaliteitsprogramma’s en -systemen. Op basis van de lessen uit de lokale labs en het onderzoek onder leveranciers is een stappenplan opgesteld voor stakeholders van een winkelgebied om samen een succesvol loyaliteitsprogramma te starten en deze duurzaam te laten bestaan. Alle noodzakelijke fases en stappen komen hierbij uitgebreid aan bod zoals het aanstellen van een kwartiermaker, mobiliseren van de stakeholders, opstellen van de requirements, meten van resultaten en borgen van het programma.

Download hier de publicatie
Lees hier het verslag van het webinar van 7 september 2020 over loyaliteitsprogramma’s
Het volledige webinar over loyaliteitsprogramma’s is hier terug te kijken.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.