30 april 2018

Stichting Detailhandelsfonds geeft human capital financiële injectie

De Stichting Detailhandelsfonds (SDF) heeft besloten om een financiële bijdrage te leveren aan vier nieuwe projecten op het gebied van human capital. Human capital is een van de vijf thema’s van de Retailagenda.

De vier projecten die financiering van SDF ontvangen, dragen bij aan het professionaliseren van Human Capital Management in de sector en helpen retailers en medewerkers om hun eigen beroepscompetenties verder te ontwikkelen. Vanuit de Retailagenda wordt gestuurd op actieve afstemming, kennisdeling en inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende projecten. De projectleiders vormen samen een werkgroep om de voortgang en uitkomsten te bespreken.

Vier richtingen
De projecten zijn onderdeel van de Human Capital Agenda (HCA) van de Retailagenda. Deze richt zich op de investeringen van ondernemers, werkgevers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die noodzakelijk zijn om de competenties van iedereen die werkzaam is in de retailsector aan te laten sluiten bij de noodzakelijke transitie van de sector.
In de HCA van de Retailagenda worden bestaande en nieuwe activiteiten gebundeld en gedeeld om zo de positie van retailers en medewerkers te versterken. De projecten vallen onder de vier richtingen van de HCA:

 1. Hoe onderneem je in de nieuwe retailcontext, en wat betekent dit voor human capital?
  Het project Future Proof Retail(1) van de Haagse Hogeschool sluit aan bij deze richting en gaat uit van concrete vragen van retailers over nieuwe businessmogelijkheden. Vragen zoals kan deze innovatie toegepast worden? Hoe pakken we dat aan? Wat werkt wel, wat niet? Wat moeten retailers/medewerkers kunnen om het te doen slagen? Concrete businessvraagstukken worden uitgevoerd in living labs met begeleiding vanuit het project en inzet van studenten.
  SDF heeft ook subsidie verstrekt voor tweede nieuwe project in dit spoor. Het betreft het in kaart brengen van de competenties/beroepskwalificaties van de centrummanager en het professionaliseren van de het centrummanagement door scholing en trainingen (2).
 2. Lifelong learning in de retail als structureel onderdeel van Human Capital Management
  Bij cao-besprekingen/onderhandelingen is de noodzaak van lifelong learning een serieus gespreksonderwerp geworden. Lifelong learning is een mes dat aan twee kanten snijdt: organisaties kunnen door het onderwerp volwaardig en structureel op te pakken hun organisatie bewegelijker maken en houden, tegelijkertijd kunnen medewerkers ervoor zorgen dat ze fit for work blijven. Het project youfit@retail(3) is hierop gericht.
 3. Opleiden voor de retailsector
  In het hele spectrum van de retail zal vraag zijn naar professionals op het gebied van e-commerce en digital skills. Zowel het grootwinkelbedrijf als het mkb zal gebruik willen maken van deze professionals, hetzij als werknemer of als zelfstandig ondernemer. Het project E-academy(4) start met het inventariseren van de diverse (nieuwe) functies op HBO-niveau en stimuleert hier mensen voor op te leiden.
 4. Het Retail Qualification Framework als gemeenschappelijke referentie van en voor de sector
  Het Retail Qualification Framework is een framework van beroepscompetentieprofielen en beroepskwalificaties als referentie voor het opleiden en scholen van professionals voor de sector. Het wordt door de sector zelf opgesteld. Dit project valt niet onder de subsidiëring maar wordt gerealiseerd door KCH

Neem voor meer informatie contact op met Peter Cras, p.cras@kch.nl, 06 5337 2762

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.