19 februari 2021

Studenten zoeken rust in de binnenstad

Hoe denken studenten dat het centrum van een stad of dorp eruit ziet in 2025? De Retailagenda heeft HBO- en MBO-studenten uitgenodigd voor een brainstormsessie om hun visie te geven op de toekomst van steden en kernen. Aan bod kwamen onderwerpen zoals wonen, winkelen, beleving, duurzaamheid, digitalisering en de inrichting van steden

Op 16 februari 2021 heeft de Retailagenda, met behulp van het Retail Innovation Platform, een (online) rondetafelsessie georganiseerd met twintig studenten van o.a. de Haagse Hogeschool, Avans TMO Fashion & Business School, ROC Mondriaan Delft en Den Haag. Zij hebben aan de hand van een aantal vragen hun kijk gegeven op de toekomst van centrum- en winkelgebieden.  Hoe gaan de kernen van dorpen en steden eruitzien in 2025? Hoe denk je dat we in 2025 in Nederland zullen winkelen, wonen en gebruik maken van de horeca bijvoorbeeld? Wat is de rol van cultuur (zoals musea, theaters, bioscopen en pop podia) in de toekomst?

De studenten, die opleidingen zoals Ondernemerschap & Retail Management, Retailmanager en Ruimtelijke ontwikkeling hebben in groepjes enthousiast en inhoudelijk gediscussieerd over de beelden die de zogenoemde generatie ‘Z’ (geboren tussen 1996 en 2015) heeft bij de middellange termijn.  Men deelden elkaars perspectieven op economisch, ruimtelijk of sociaalmaatschappelijk gebied. Als consument, als klant, als bewoner en als aankomend professional.
Experts en branchespecialisten stelden de studenten vragen, o.a. over het effect van bijvoorbeeld internet, Europa, duurzaamheid en voedselvoorziening, energie en circulariteit, demografische veranderingen en migratie op het retaillandschap. Hoe dit weerslag heeft op het ontwerp van Nederland, de steden en stedelijke omgevingen. En hoe wij en de komende generaties hiermee om kunnen gaan.

Uit de gesprekken met de studenten kwam onder meer naar voren dat zij de stad of een centrum zien als een plek met meerdere functies, waar je elkaar kunt ontmoeten, een terrasje pakt of naar een concert gaat. Winkels zullen zich moeten onderscheiden van webshops en iets anders moeten bieden dan online, zoals beleving of een plek om inspiratie op te doen. Als voorbeeld werd de Lego Flagship Store in Amsterdam genoemd. Een binnenstad hoeft in de visie van de jongeren niet alleen maar vertier en reuring te bieden; zij hebben ook behoefte aan plekken waar rust is, zoals een park waar je even neer kunt strijken. Dat geldt ook voor hun woonsituatie, ook daar zoeken ze rust, ze hoeven dan ook niet per se in de binnenstad te wonen, maar geven de voorkeur aan een rustiger plek buiten het centrum, zodat ze de drukte kunnen opzoeken als ze daar zin in hebben.

De ideeën en oplossingen van de studenten worden meegenomen in het strategietraject van de Retailagenda waarin experts een toekomstvisie ontwikkelen voor toekomstbestendige en leefbare steden, dorpen en kernen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.