13 december 2022

Tweede ronde Impulsaanpak Winkelgebieden gesloten: 13 gemeenten dienen aanvraag in

Op 5 december sloot het tweede indieningstijdvak voor de regeling specifieke uitkering Impulsaanpak Winkelgebieden. 13 Gemeenten dienden een projectvoorstel in. De aanvragen hebben betrekking op de aanpak van een enkele winkelstraat tot het versterken van het kernwinkelgebied.

De totale subsidievraag voor deze tweede ronde bedraagt iets meer dan 30 miljoen euro. Er is een budget van 22 miljoen euro beschikbaar. Uit de aanvragen blijkt dat er grote behoefte is aan dit instrument. Wat opvalt tov de eerste ronde, is dat de gevraagde uitkering per gemeente in deze tweede ronde hoger is. Dit komt doordat in deze ronde de private realisatiekosten meegerekend worden in de totale realisatiekosten.
De Adviescommissie beoordeelt de ingediende aanvragen op 3 kwaliteitscriteria: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Hiermee stelt zij vast in welke mate een project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid (risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project).  Op basis van de toekende score wordt een ranking opgesteld.
De projectaanvragen die het hoogst eindigen komen het eerst in aanmerking voor uitkering, tot het beschikbare budget is uitgeput. De beschikkingen zullen naar verwachting in maart 2023 worden afgegeven. De derde ronde Impulsaanpak Winkelgebieden loopt van maandag 26 juni tot en met 14 juli 2023.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.