30 november 2018

Vage bestemmingsplannen bedreigen compacte binnenstad

Door vage definities van detailhandel in bestemmingsplannen, worden gemeenten soms onaangenaam verrast door retailers die op onverwachte plekken een gaatje vinden voor hun winkel. Dat werkt de ambitie om compacte winkelcentra te realiseren tegen. Daarom is er behoefte aan eenduidige formulering en uniformiteit in bestemmingsplannen. Kim Ruijs, projectleider bij de Retailagenda van het thema Regionale afstemming,  vertelt op Stadszaken.nl over het plan om een einde aan de chaos te maken

In het huidige winkelklimaat zijn een compacte binnenstad en winkelmeters schrappen het devies. Om dit te kunnen realiseren, is overzicht van de planvoorraad en plancapaciteit nodig. ‘Inzicht in de planvoorraad en –capaciteit helpt gemeenten en provincies bij het maken van keuzes over de reductie van het winkelaureaal,’ zegt Kim Ruijs, projectleider Regionale Afstemming van de Retailagenda. ‘Voor de Retailagenda is het een belangrijk speerpunt om voor helderheid te zorgen.’
Lees hier het hele artikel

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.