1 augustus 2017

Voorstel nieuwe segmentatie winkelgebieden

In de winkelvastgoedmarkt is het gebruikelijk om de winkelgebiedsdefiniëring van Locatus te hanteren. Maar deze segmentatie heeft de nodige beperkingen. Verschillende marktpartijen komen nu met een alternatief.

De segmentatie van Locatus kent een aantal tekortkomingen. Zo is het aantal segmenten, in totaal 14, groot. Daarnaast vallen centra met gelijke functies in verschillende categorieën. Vanuit verschillende marktpartijen, gebundeld in de IVBN werkgroepen Winkels en Strategie & Research en de NRW commissie Kennis & Innovatie, maar ook vanuit de Retailagenda, is de roep ontstaan naar een alternatieve definiëring die beter aansluit bij de bezoek- en koopmotieven van consumenten. Deze moet de diverse stakeholders in de winkelvastgoedmarkt in staat stellen om o.a. investerings- en beleidskeuzes te maken. Bekijk hier de memo met het voorstel voor een alternatieve definiëring.

Vervolgstappen
De nieuw omschreven segmentering voldoet aan de wens van de branche voor een eenduidige en eenvoudige winkelgebiedsegmentatie. Het voorstel is in concept besproken in de relevante commissies van IVBN en NRW, waarop positief is besloten. Daarnaast is de segmentatie aan Locatus voorgelegd en heeft Locatus ingestemd een alternatieve segmentatie, naast haar originele segmentatie, te willen hanteren.
Gezien het draagvlak voor deze segmentatie wil men de nieuwe segmentatie per direct gaan hanteren in de diverse retaildiscussies die lopen (o.a. definities kadaster CBS en Locatus in het kader van de leegstandsmonitor). Ook de relevante service providers, zoals MSCI en StiVaD, worden ingelicht, zodat zij deze segmentatie kunnen gaan toepassen in hun producten.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.