22 april 2022

Wat is een goed kerngebied? KERN presenteert uitgangspunten

KERN, kennisplatform voor vastgoedprofessionals, richt zich op ‘goede kernen’, omdat kernen belangrijk voor mensen zijn. Maar wanneer krijgt een gebied het predicaat ‘goed’? KERN zet de belangrijkste waarden en eigenschappen voor een ‘goede kern’ op een rij.

KERN heeft een ‘𝘝𝘪𝘴𝘪𝘦 𝘰𝘱 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘬𝘦𝘳𝘯𝘨𝘦𝘣𝘪𝘦𝘥𝘦𝘯’ opgesteld. Hierin staat beschreven wat de belangrijkste waarden en eigenschappen zijn om te kunnen spreken van een ‘goede kern’. Dit kunnen stads-, dorps-, en wijkcentra zijn, en bij voorbeeld ook transport hubs als stationslocaties. KERN heeft samen met haar leden de afgelopen maanden gewerkt aan een brede waardenverkenning. Waaraan moet een goede kern voldoen? Wat zijn de gedeelde waarden en hoe kunnen deze leiden tot een gemeenschappelijk perspectief op ontwikkeling en herontwikkeling van kerngebieden? Deze vragen, en meer, stonden in het onderzoek van KERN centraal.

Dit uitgebreide traject heeft geleid tot de ‘Visiekaart goede kerngebieden’ met een aantal sectorbreed gedeelde uitgangspunten die als startpunt kunnen dienen bij (her)ontwikkeltrajecten van stads,- dorps- en wijkkernen. Waarden die daarbij belangrijk zijn, zijn attractiviteit, bereikbaarheid, welvaart, welzijn, en veerkracht.

overzicht goed kerngebiied

KERN zal de komende tijd samen met de sector verder werken aan de ‘hoe-vraag’, want hoe maak je nu een goede kern? Hoe kun je commerciële en sociaal-maatschappelijke waarde creëren en bestendigen in centrumgebieden? En hoe kan een goede kern vorm krijgen voor de verschillende types centrumgebieden.

KERN en de Retailagenda

KERN is partner van de Retailagenda en deelt de visie van de Retailagenda op het belang van duurzame en vitale steden en kernen en de rol die sociale meerwaarde daarbij speelt.

Vastgoedbeurs Provada

Bezoek KERN en de Retailagenda tijdens vastgoedbeurs Provada op 14, 15 en 16 juni in de RAI in Amsterdam.  Meer informatie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.