Werkwijzen in kaart brengen plancapaciteit

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit2. Beleidsborging wegbestemmen, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit

In de handreiking worden verschillende aanpakken beschreven over hoe plancapaciteit in kaart te brengen. Omdat niet altijd iedereen op de hoogte is van bepaalde werkwijzen wordt op deze pagina ingegaan op enkele methoden. Deze bieden een houvast en denkrichting in het verzamelen en in beeld brengen van de gegevens.

Hoe gegevens uit ruimtelijkeplannen.nl te halen?

  1. Er bestaat zowel binnen ruimtelijkeplannen.nl, als via Geografische Informatie Systemen (GIS), de mogelijkheid een dataset voor een gebied/gemeente uit ruimtelijkeplannen.nl te downloaden. Deze dataset bevat alle informatie die voor dat gebied binnen ruimtelijke plannen.nl beschikbaar is.
  2. Deze dataset kan vervolgens op kenmerken “gefilterd” worden zodat de vigerende – onherroepelijke bestemmingsplannen overblijven.
  3. Binnen de dataset kan een lijst worden “gefilterd” van alle objecten (bestemmingsvlakken) met een bestemming (of aanduiding) waarbinnen detailhandel mogelijk is. Deze lijst kan handmatig worden samengesteld door te zoeken op bestemmingen, maar kan ook digitaal worden gefilterd met behulp van GIS.
  4. In deze lijst, die in Excel gezet kan worden, zijn de locatie, de oppervlakte van het bestemmingsvlak, de oppervlakte van het bouwvlak en het bebouwingspercentage zichtbaar te maken.
  5. De oppervlaktes kunnen (handmatig) herleid worden uit het bestemmingsplan of kunnen via GIS rechtstreeks uit ruimtelijkeplannen.nl worden gehaald. Zo kan een lijst worden gegenereerd die de basis vormt om de plancapaciteit mee te berekenen en die gekoppeld kan worden aan de BAG en/of een Locatus-bestand om het actuele gebruik te bepalen. De toepassing van GIS is alleen mogelijk voor digitale raadpleegbare bestemmingsplannen.

Er is een behoorlijk aantal plannen die nog analoog zijn (staan niet op ruimtelijkeplannen.nl) of die in 2013 zijn “gedigitaliseerd” door een PDF van een analoge kaart te maken. Deze moeten handmatig worden geanalyseerd. Voor het bepalen van oppervlaktes zal hierbij handmatig moeten worden gemeten.

Hoe maak je een facet- of paraplubestemmingsplan?

Algemeen:

Het maken van een paraplubestemmingsplan is in feite het maken van een gedeeltelijke thematische herziening van meerdere bestemmigsplannen tegelijk. Parapluplannen kunnen in veel verschillende vormen voorkomen. Het is van belang vooral in de regels goed vast te leggen:

Wel moet rekening gehouden worden met de opbouw van de planregels zoals omschreven in hoofdstuk 6 van de SVBP (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen). Echter de planregels hoeven niet alle onderdelen te bevatten.
Het verdient aanbeveling om niet gehele regelingen te schrappen en te vervangen, omdat dit wellicht tot onbedoelde (en ongewenste) ontwikkelingen kan leiden. Beter is om per bepaling aan te geven wat gewijzigd is. Zie voor een voorbeeld hier (Gemert-Bakel).

Digitaal:

Het maken van deze herziening is mogelijk op basis van de RO Standaarden (de digitale standaarden waaraan ruimtelijke plannen moeten voldoen), hiervoor gelden de volgende regels:

Direct naar:

1. Inventarisatie plancapaciteit
2. Beleidsborging
3. Juridische borging saneren plancapaciteit

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.