2. Beleidsborging wegbestemmen

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit2. Beleidsborging wegbestemmen, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit
Download hier de pdf.

Het detailhandelsbeleid moet zodanig duidelijk en vastgelegd/vastgesteld zijn naar locatie (pand/perceelsniveau) dat exact duidelijk is waar detailhandel gewenst en waar detailhandel niet gewenst is. Zodat daarmee de zogenaamde voorzienbaarheid wordt gecreëerd.

Onderdeel 1: Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)

Onderdeel 2: Confrontatie beleid en inventarisatie

Onderdeel 3: Bepalen ambitieniveau

Deze handreiking gaat uit van het optimaal vastleggen van voorzienbaarheid in beleid. In de huidige praktijk is dit niet altijd haalbaar in het proces van een detailhandelsvisie. Indien de optimale voorzienbaarheid zoals in deze handreiking wordt toegelicht niet wordt bereikt, moet in de detailhandelsvisie worden aangegeven waar verdere uitwerking noodzakelijk is en vervolgens worden opgenomen als actiepunt(en) in het uitvoeringsprogramma. Via bijvoorbeeld deelvisies op gebiedsniveau kan dan later alsnog de gewenste optimale voorzienbaarheid worden gerealiseerd voor specifieke locaties of thema’s.

Direct naar:

1. Inventarisatie plancapaciteit
2. Beleidsborging
3. Juridische borging saneren plancapaciteit

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.