Beleidsborging: bepalen ambitieniveau

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit2. Beleidsborging wegbestemmen, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit

2. Beleidsborging wegbestemmen

Onderdeel 3: ‘Beleidsborging: bepalen ambitieniveau’, inhoud:

Na stap 2 (Confrontatie beleid en inventarisatie) is in beeld welke detailhandelsmeters in principe gesaneerd moeten worden om het gewenste eindbeeld uit het beleid te realiseren. In de praktijk is het meestal niet haalbaar om op korte termijn alle ongewenste plancapaciteit te reduceren. Dit heeft vooral te maken met onvoldoende (ambtelijke) capaciteit en/of onvoldoende bestuurlijk draagvlak. Om een realistisch en effectief ambitieniveau te bepalen dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd, waarna prioritering kan plaatsvinden.

Risicoanalyse

In de risicoanalyse worden locaties waar sanering dient plaats te vinden getoetst aan diverse risico’s. Per locatie en per onderdeel wordt het risicoprofiel bepaald in de categorie laag, midden en hoog. De volgende risico’s worden getoetst:

 VOORBEELD: risicoanalyse

Prioritering

Nadat de risico’s in beeld zijn is het zaak de reductie van plancapaciteit te prioriteren (plannen in de tijd). Idealiter vindt dit plaats op basis van de grootste risico’s. Een voorbeeld van een prioritering op hoofdlijnen kan zijn:

Direct naar de onderdelen van ‘Beleidsborging wegbestemmen’

Onderdeel 1: Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)
Onderdeel 2: Confrontatie beleid en inventarisatie
Onderdeel 3: Bepalen ambitieniveau

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.