Beleidsborging: confrontatie beleid en inventarisatie

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit2. Beleidsborging wegbestemmen, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit

2. Beleidsborging wegbestemmen

Onderdeel 2:  ‘Beleidsborging: confrontatie en inventarisatie’, inhoud:

Match inventarisatie versus beleid

Het resultaat van de inventarisatie plancapaciteit (fase 1) wordt in deze stap vergeleken met het beleidsmatige wensbeeld. Door deze lagen over elkaar heen te leggen ontstaat inzicht in de match/mismatch tussen het wensbeeld en de juridisch-planologische werkelijkheid. De conclusies vormen de basis voor het juridisch ingrijpen c.q. saneren van winkelruimte.

Is aanpassing van het detailhandelsbeleid noodzakelijk?

 VOORBEELD

Direct naar de onderdelen van ‘Beleidsborging wegbestemmen’

Onderdeel 1: Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)
Onderdeel 2: Confrontatie beleid en inventarisatie
Onderdeel 3: Bepalen ambitieniveau

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.