22 januari 2024

Winkelgebied aanpakken? 5 tips voor een succesvolle aanvraag

Hoe kom je in aanmerking voor subsidie voor de Impulsaanpak winkelgebieden? Daarvoor bestaat geen standaardaanpak, weet Geoffrey den Oude, senior adviseur bij RVO: “Iedere gemeente heeft haar eigen specifieke uitdagingen. En daarom vraagt iedere subsidieaanvraag een oplossing op maat.” Wel heeft hij enkele handige tips voor gemeenten die werken aan zo’n aanvraag.

Geoffrey den Oude ziet als senior adviseur bij RVO veel subsidieaanvragen uitgaan én binnen komen. “Zo’n aanvraag is lastig”, erkent hij. “Er wordt veel gevraagd en de juiste informatie bij elkaar zoeken kost de indiener een langere doorlooptijd.” De vierde en laatste aanvraagronde van de Impulsaanpak winkelgebieden is van 21 mei tot 1 juli 2024. De Oude heeft 5 tips voor gemeenten om bij een aanvraag hun kans op succes te vergroten.

  1. Planning en online overzicht

“Dit ligt voor de hand, maar toch niet overbodig: begin op tijd met je aanvraag. Je merkt echt het verschil tussen gemeenten die op tijd zijn gestart en degene die dat niet doen. Hoe eerder je start met het opstellen van een aanvraag, hoe gerichter je ook vragen kunt stellen”, aldus Den Oude.
Is je aanvraag nog niet volledig? “Upload in de tussentijd al de verzamelde informatie in het online systeem. Dit zorgt voor overzicht. Je ziet snel welke inhoud nog nodig is om je aanvraag te volledig te maken. Bovendien is het voordeel dat je meteen leert hoe het systeem werkt. Dat voorkomt dat je geen kostbare tijd verliest bij de definitieve indiening voor de deadline. Bovendien: als je de volledige aanvraag een week voor de deadline uploadt, dan kunnen we nog feedback geven. Zo voorkom je dat RVO veel bijkomende vragen moeten stellen bij je uiteindelijke aanvraag.”

2. Beter een vraag te veel dan te weinig

“Stel veel vragen, beter een vraag te veel dan te weinig”, stelt Den Oude. “Maak gebruik van de kennis uit de impulskamers. Deze experts zijn er juist om gemeenten te ondersteunen en te adviseren over specifieke aspecten zoals taxatie of de vereisten voor private partijen. Daarnaast bieden ze gerichte tips voor een leesbare aanvraag. Dat helpt je aanvraag als het ware ‘volwassen’ worden. En twijfel je over de vraagformulering aan de impulskamer? Dan kun je altijd terecht bij RVO. Zo kan je met een gerichte vraag naar de experts van de impulskamer. Bovendien bieden het webinar op 25 januari (hier terug te kijken) en het financieel vragenuur op 29 februari (van 10:30 tot 11:30 uur) bijkomende inzichten die zeker van pas komen bij de opzet van je aanvraag.

“De samenhang tussen de geplande acties moet duidelijk en scherp zijn. Laat de logica van het winkelgebied zien.”

3. Toon het grotere plaatje

“Een goede aanvraag valt of staat met een gedetailleerde situatieschets van het gebied. In aanvragen mis ik wel eens de context, het grotere plaatje. Visualiseer letterlijk op een kaart over welk gebied het gaat en laat de lezers duidelijk zien waar ze zich bevinden. Leg uit hoe de locatie er vandaag aan toe is, waarom dit moet veranderen en waarom je opteert voor een bepaalde oplossing. Bovendien moet je in een aanvraag duidelijk toelichten welk effect een bepaalde maatregel heeft op het geheel. De samenhang tussen de geplande acties moet duidelijk en scherp zijn. Kortom, laat de logica van het winkelgebied zien. Een goeie aanvraag heeft geen Google nodig.”

4. Inzicht financiële zaken & rol partners

“Neem de lezer van de aanvraag ook mee op financieel vlak. Laat bijvoorbeeld op een kaart zien welk pand is gekocht en voorzie het van de nodige toelichting. Daarnaast is het cruciaal om je berekeningslogica zo helder mogelijk toe te lichten. Zo laat je niets open voor interpretatie en daarmee voor mogelijk onjuiste aannames. Heb je gebruik gemaakt van bepaalde cijfers in je taxatierapport? Verwijs hier zeker naar in je aanvraag. Het is een klein detail, maar zorgt voor een onmisbaar overzicht voor de financieel analist. Mooie plannen zijn prettig en vlot leesbaar; dat geldt des te meer voor financiële plannen.”
Daarnaast moet duidelijk zijn wat de financiële rol is van de externe partners in de aanvraag. Een deel van de subsidie kan immers naar een private partij gaan. Mede daarom moet het plan duidelijk uitleggen welke taken de externe partners op zich nemen en hoe dit bijdraagt aan het project. Integreer dit zeker in je indieningsspreadsheet om de taakverdeling tastbaar te maken.”

5. Stel prioriteiten

 “Gemeenten willen vaak verschillende uitdagingen tegelijkertijd aanpakken. Hierdoor dreigt een aanvraag een lijst van losse acties te worden. Die kunnen op zichzelf allemaal goed zijn, maar tonen meestal niet aan hoe ze als geheel een verschil zullen maken. Stel daarom prioriteiten en laat een samenhangende toekomstvisie zien. Licht de keuze voor specifieke actiepunten toe en leg uit waarom je niet voor een andere optie hebt gekozen. De keuze voor een ondergrondse parkeergarage kan bijvoorbeeld logisch klinken voor de gemeente zelf, maar een lezer kan zich afvragen waarom niet wordt gekozen voor een parkeerplaats in het achterliggende deel van een gebied.”

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.