26 juni 2023

Derde aanvraagronde Impulsaanpak winkelgebieden gestart: meer budget en langere openstelling

Vanaf 26 juni 2023, 09.00 uur is de derde ronde van de regeling Impulsaanpak winkelgebieden geopend. Gemeenten kunnen tot en met 4 september, 12.00 uur een projectaanvraag indienen. Zo kunnen zij aanspraak maken op financiële ondersteuning om een winkelstraat of -gebied weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers. In deze ronde is € 26 miljoen beschikbaar. Daarmee is het budget hoger dan in de vorige rondes. In de projectaanvraag beschrijven gemeenten hoe zij het projectgebied willen omvormen. Dit kan door bijvoorbeeld renovatie, sloop, nieuwbouw, vergroening en/of de aanleg van openbare voorzieningen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een uitkering kent de gemeentelijke begroting van het project een onrendabele top van minimaal € 1 miljoen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat binnen maximaal één jaar na toekenning van de uitkering een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de gemeenten en minstens 2 private investeerders. Ten opzichte van de tweede ronde zijn er in de derde ronde geen wijzigingen in de voorwaarden. Wel zijn er twee hulpmiddelen opgesteld: een handleiding Taxaties en een toelichting op het kostenverhaal en de PTP-criteria. Lees meer

Informatie en hulpmiddelen
Ga voor meer informatie over de regeling en de hulpmiddelen naar de website van RVO.

Programma Impulsaanpak winkelgebieden
Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. De verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak met de inzet van gemeenten en private investeerders. Onderdeel van het programma is de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Niet alleen gemeenten, maar ook private investeerders en andere partijen kunnen dus van het IW-programma profiteren.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.