10 februari 2018

Pilot Gastvrije Binnenstad

Stad & Co gaat, samen met INretail, Detailhandel Nederland en Mindlogyx Retail, een Toolbox Gastvrijheid 2.0 ontwikkelen om Nederlandse binnensteden te helpen om gastvrijer te worden. De binnensteden van Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven zijn geselecteerd als pilotsteden, waar, op basis van onderzoek, de belangrijkste criteria zullen worden uitgewerkt voor het ontwikkelen van gastheerschap in binnensteden. Het project wordt gerealiseerd  met hulp van de Stichting Detailhandelsfonds.

Gastvrijheid is een belangrijke factor voor zowel de economische als sociale duurzaamheid en leefbaarheid van binnensteden en  buurten, en van invloed op hun toekomstbestendigheid. Gastvrijheid, inclusief gastgerichtheid en gastheerschap, zijn daarbij ook een fundament voor de sociale meerwaarde van deze gebieden. Door een positieve ervaring die zowel gasten als bewoners dankzij een gastvrije benadering opdoen zullen zij ambassadeurs van de stad worden en anderen stimuleren om deze te bezoeken of zelfs om er te gaan wonen.

Gastvrije winkelgebieden trekken meer bezoekers aan, zorgen dat mensen er vaker naartoe gaan en dat ze er langer blijven. De extra bestedingen die hierdoor worden gedaan, hebben een directe positieve impact op de binnenstad. Detailhandel, horeca, het hotelwezen, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen versterken elkaar hierin. Zowel ondernemers als vastgoedeigenaren profiteren van een gezellige, florerende binnenstad. Daarnaast zijn bewoners een bepalende factor voor hoe een gebied door bezoekers wordt ervaren, maar ook de bewoners zelf moeten zich thuis en welkom voelen in het gebied waar zij wonen.

In deze pilot wordt op wetenschappelijke basis een gastheerschapprogramma ontwikkeld waarin we verschillende manieren toetsen om gastvrijheid te verhogen. Op basis van de kennis en ervaring die we daarmee opdoen, kunnen we succesfactoren identificeren en criteria vaststellen en een Toolbox Gastvrijheid 2.0 worden ontwikkeld waarmee vervolgens gastvrijheid in de rest van Nederland kan worden verbeterd. Het resultaat, de Toolbox Gastvrijheid 2.0, zal in december 2018 op een speciaal seminar worden gepresenteerd.

Bekijk hier de flyer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders: Nicole Haas (nicole@stadenco.nl; 0652551975) en Pascal Spijkerman (pascal@stadenco.nl; 0641016025).

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.