17 maart 2020

Presentaties deelsessies Retailagenda Voorjaarscongres 2020

Bekijk hier de presentaties, handige links en het beeldverslag van de deelsessies die zijn gegeven tijdens het Retailagenda Voorjaarscongres op 9 maart 2020.

 1. Retail Innovation Center (RIC); vraagbaak voor de ondernemer
  In deze sessie staat het succes van RIC Roermond centraal. Het RIC is een initiatief van gemeente Roermond met haar triple-helix partners. Het RIC is in Roermond gestart, en wordt nu verder uitgerold en wordt nu ook opgepikt door meerdere gemeenten. Vivienne Curvers van het RIC Roermond gaat in op het belang van de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs en laat deelnemers meepraten en meedenken over hoe je hier in kunt slagen.
  Bekijk hier de presentatie
 2. Routekaart Bestuurlijke regionale samenwerking
  Eind vorig jaar is in opdracht van de Retailagenda en de provincies de routekaart ‘Bestuurlijke regionale samenwerking detailhandel’ gelanceerd. Stec Groep heeft een stappenplan opgesteld om tot regionale detailhandelsafspraken te komen. Martijn Exterkate van Stec Groep laat zien wat de uitdaging is waar regio’s voor staan. Tips, kansen en drempels passeren de revue.
  Bekijk hier de presentatie
  Bekijk hier de routekaart bestuurlijke regionale samenwerking
 3. Welcome to the future: vier toekomstscenario’s
  Met een prikkelende podcast worden vier scenario’s geschetst voor de toekomst van de retailsector en wat deze betekenen voor de voor binnensteden en kernen. Doel is de deelnemers aan het denken te zetten, ook wat betreft de thema’s waar de Retailagenda zich de komende tijd over moet buigen. De sessie wordt begeleid door Brigit Gerritse, programmamanager van de Retailagenda.`
  Beluister op het Youtube-kanaal van NRW de vier podcasts
 4. De transformatie-opgave: hoe staan gemeenten er voor?
  De Retailagenda heeft met behulp van het reviewteam Lokale Transformatie en een grootschalige enquête over transformatie inzicht gekregen hoe gemeenten met een Retaildeal omgaan met de tranformatie-opgave. Cees-Jan Pen en René Vierkant bespreken de resultaten van de enquête en het reviewteam en gaan in op uitdagingen, kansen en mogelijkheden van toekomstbestendige winkelgebieden. Daarbij komt ook de complexiteit van het democratisch samenspel aan bod en randvoorwaarden voor het boeken van lokaal succes.
  Lees in de Retailgids 2020 de interviews met Cees-Jan Pen (pagina 30) en René Vierkant (pagina 32)
 5. Hoe start je een retailinnovatielab?
  De Retailagenda heeft de afgelopen jaren talrijke living labs Tijdens deze sessie wordt onder leiding van Tessa Vosjan en Heleen Geerts ingegaan op de belangrijkste learnings bij het faciliteren van een lab: wat werkt wel wat werkt niet.
  Bekijk hier de presentatie
 6. Human capital van onschatbare waardeDe Human Capital Agenda van de Retailagenda is erop gericht om de samenwerking in de sector te versterken en om met praktische oplossingen te komen om deze verder te helpen. Peter Cras (kwartiermaker HCA/adviseur Stichting Detailhandelsfonds) en Willem Leyh (projectleider HCA) belichten een aantal concrete instrumenten, zoals de e-Academy, digital business skills en future proof retail.
  Bekijk hier de presentatie
 7. Retail Innovation Platform helpt innovatie vooruit
  Tijdens deze sessies staat het onderzoeksprogramma van het Retail Innovation Platform (RINP) centraal. Het RINP heeft position papers uitgebracht met de vier belangrijkste vraagstukken die zij gaan agenderen. In de sessies 2 en 4 wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om met innovatieve technologie de winkelbeleving te verbeteren (door Tibert Verhagen van de Hogeschool van Amsterdam). Sessies 1 en 3 gaan over het thema circulariteit. Nederland wordt steeds meer circulair. Hoe kan de detailhandel meebewegen met nieuwe generaties consumenten en verregaande plannen van de overheid? “Met grote sprongen en kleine stappen” is het antwoord. Anja Overdiek (HHS) en Annigje Roest (NHL/Stenden) van het “Circulaire Kwartier” in Leeuwarden, doen de stappen voor.
  Bekijk hier de presentatie van Anja Overdiek
  Bekijk hier de presentatie van Tibert Verhagen
 8. Het belang van de BIZ
  In 2019 bestond de BIZ (Bedrijven Investeringszone) vijf jaar. Uit onderzoek dat in opdracht van DNWS is uitgevoerd, blijkt dat de BIZ een belangrijk instrument is om de samenwerking in een winkelgebied, centrum of binnenstad te verbeteren. We gaan in op de kansen die de BIZ geeft en de rol die de gemeente daarbij speelt.
  Bekijk hier de presentatie
  Download hier het rapport over 5-jaar BIZ
 9. Transformatie in de praktijk: vier rondetafelgesprekken
  Aan de hand van verschillende cases voert Sandra Suijkerbuijk (Kadaster) gesprekken met de lokale stakeholders zoals overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren over transformatie-opgave in de binnenstad of kern. Gemeente Veenendaal wordt besproken met Aarnoud Aarnoudse (gemeente Veenendaal), Tjeerd Tromp (Vastgoed Rabobank) en Suzanne Leclaire (o.a. reviewteam Lokale Transformatie). De case Deventer wordt besproken met Marcel Evers (INretail), centrummanager Peter Brouwer en Bart Ellenbroek  provincie Overijssel). In elke ronde worden kennis, ervaring, successen en belemmeringen gedeeld.
  Lees in de Retailgids 2020 meer over lokale transformatie (vanaf pagina 23)

Bekijk hier meer foto’s van de deelsessies

Bekijk hier het verslag en de foto’s van het bestuurlijk gesprek met Mona Keijzer.
Bekijk hier het beeldverslag van het hele congres.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.