30 juli 2020

Retailinnovatie in de praktijk: 7 webinars met praktische tips en ervaring

Retailagenda presenteert in 7 webinars het resultaat van de retailinnovatielabs. Schrijf je nu in!

DE WEBINARS ZIJN HIER TERUG TE KIJKEN

Onder het motto learning by doing heeft de Retailagenda de afgelopen jaren een aantal retailinnovatielabs opgezet om in de praktijk te kunnen experimenteren met vraagstukken die spelen in de retail. De onderwerpen lopen uiteen van loyaltyprogramma’s, sociale meerwaarde en online lokale platforms tot inventief ondernemerschap, circulaire retail en toepassen van robots in de retail. Tijdens een reeks webinars wordt de ervaring die is opgedaan gedeeld.  Schrijf je nu in!

De living labs hebben als doel om alle opgedane kennis en praktijkervaring breed te delen. Dat gaat de Retailagenda doen in een reeks webinars waarbij de uiteenlopende thema’s aan de hand van deelnemers aan de labs worden besproken. De webinars bieden gemeenten, retailers, vastgoedpartijen en andere professionals die zijn betrokken bij de ontwikkeling van binnensteden en winkelgebieden praktische kennis en informatie, om zo in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Bekijk hier het volledige programma en schrijf je nu vast in (zie het formulier onderaan de pagina).

De labs zijn opgezet en begeleid door de Retailagenda in samenwerking met DNWS en Futureproof Retail.

1. Wat kan een loyaliteitsprogramma betekenen voor winkelgebieden?

Datum: 7 september
Uit onderzoek blijkt dat consumenten steeds vaker dicht(er) bij huis willen winkelen. Daar ligt een kans voor winkelgebieden en ondernemers om inwoners aan zich te binden, zodat bestedingen, herhaalbezoek en verblijfsduur zullen stijgen. In het retailinnovatielab Loyaliteit is onderzocht hoe loyaliteitsprogramma’s de gunfactor van de bezoeker kunnen vergroten. Daarnaast hebben ondernemers geëxperimenteerd met een collectief loyaliteitsprogramma. Aan de hand van de ervaring die is opgedaan in het Hypelab (Future-Proof Retail) en gemeente Nootdorp wordt besproken wat de succesfactoren zijn en wat er bij het opzetten van een loyaliteitsprogramma komt kijken. Lees meer

Tafelgasten: Jeroen de Wever, Jacqueline Arnoldy, Debby Leenen, Peter Hoogerwerf
Aangeboden door de Retailagenda, DNWS en Future-Proof Retail/Hypelab


2. Samen werken aan succesvol ondernemerschap

Datum: 21 september
Op maandag 21 september organiseert de Retailagenda i.s.m. Future-Proof Retail een webinar over (lokaal) ondernemerschap. In tijden van crisis is het essentieel om je snel aan veranderingen te kunnen aanpassen. Dit vergt flexibiliteit, inventiviteit en bepaalde talenten en vaardigheden. Hoe wendbaar ben je? Wat zijn jouw talenten en sluiten deze aan bij de gekozen aanpak en verdienmodel? Wanneer je deelneemt aan een retaillab kun je leren van collega’s, experts en studenten. Zo kun je elkaar naar een hoger plan tillen. In dit webinar vertellen we hoe je daarin in slaagt.

Tafelgasten:
Ronald Visser (Opleidingsmanager Ondernemerschap & Retail Management)
Carlissa Remmerswaal (Gemeente Den Haag/Retail)
Arjen Elderson (Voorzitter Winkeliersvereniging Julianabaan, Voorburg)
Heleen Geerts (Future-Proof Retail)
Aangeboden door de Retailagenda en Future-Proof Retail

3. Zo wordt een collectief online platform een succes

Datum: 19 oktober
Tijdens de intelligente lockdown schoten de gezamenlijke online platforms en websites van winkelgebieden massaal uit de grond. Online lokaal kopen is handig voor de consument, en zorgt voor binding met de lokale bewoners. Wie het slim aanpakt kan er met een gezamenlijk online platform voor zorgen dat een winkelgebied in trek blijft, en ondernemers (extra) omzet hebben. Maar samen online brengt ook vraagstukken met zich mee. Want voor welke online oplossing kies je? En hoe ga je als stad om met distributie en duurzaamheid en zorg je dat overlast en uitstoot worden beperkt? In dit webinar wordt de ervaring die is opgedaan in Groningen, Delden en Hilversum besproken en worden de plussen en de minnen van online lokale platform op een rij gezet.

Tafelgasten:
Delden: Matthijs de Graaf – Shopforce 
Hilversum: Renske Schriemer – voorzitter winkeliersvereniging De Gijsbrecht  
Groningen: Erik Bos – voorzitter Winkeliersvereniging Groningen City Club
Groningen: Kim Hoetjes – ondernemer/eigenaar Wir War in Groningen
Aangeboden door de Retailagenda en DNWS

4. Sociale meerwaarde maakt winkelgebieden aantrekkelijker  

Datum: 2 november
Het aantal fysieke winkels zal mede door de coronacrisis binnen een tot twee jaar afnemen. Om bestaansrecht te hebben moet een winkelgebied meer zijn dan een verzameling verkooppunten. Sociale meerwaarde is daarbij het sleutelwoord. Tijdens dit webinar komt aan bod hoe je collectief aan de branding van een winkelgebied kunt werken en hoe je je meer op de lokale klant kunt richten. Aan de hand van de cases Oss, Breda, Hilversum en Woerden laten we zien met welke acties je meteen aan de slag kunt gaan.

Tafelgasten:
Oss: Colinda van der Putten – onderneemster/eigenaar MISCEAUP
Breda: Hildegard Assies – directieur Breda Marketing
Hilversum: Kjeld Vosjan -centrummanager Hilversum
Woerden: Marleen van Trommelen – werkt voor ondernemersvereniging Stadshart Woerden
Aangeboden door de Retailagenda en DNWS

5. Robots veranderen de retail

Datum: 30 november
In allerlei sectoren worden steeds vaak robots ingezet. Ook in de retail winnen ze aan terrein. Robots zijn steeds beter in staat om specifieke taken voor de retailer uit te voeren. Denk aan het beheren van voorraad, het schoonmaken van de winkel, klanten verwelkomen, klanten van informatie voorzien, zorgen voor entertainment en het thuisbezorgen van aankopen. In de Hype Labs van Futureproof Retail is in winkels en winkelgebieden op uiteenlopende manieren geëxperimenteerd met robottechnologie. Hoe kunnen robots de retailpraktijk verbeteren en verder innoveren? En wat zijn de gevolgen voor de klant, de medewerker en de organisatie? In het webinar komen alle bevinden voorbij.

Tafelgasten:
Wethouder Bas Vollebregt – gemeente Delft
Chris van Veldhuizen – Manager TMO Bachelor Course at TMO Fashion Business School
Tibert Verhagen – associate professor E-business aan de Hogeschool van Amsterdam
Dominique Roos  – Customer Success Manager bij Welbo: Enhancing experiences with intelligent robots
Aangeboden door de Retailagenda en Future-Proof Retail

6. Met grote sprongen en kleine stappen naar een circulaire retail

Datum: 14 december
Door het coronavirus is het thema duurzaamheid wat op de achtergrond geraakt, maar het onderwerp is nog altijd urgent en actueel. Het Rijk heeft bepaald dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair moet zijn. Dat geldt ook voor de retail, maar hoe kunnen retailers de transitie maken naar een circulaire economie? Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering, het inkoopgedrag en het businessmodel van retailondernemers? In dit webinar bespreken we welke praktische stappen richting duurzaamheid een ondernemer op korte termijn al kan zetten.

Tafelgasten worden nog bekend gemaakt.
Aangeboden door de Retailagenda en Future-Proof Retail

7. Hoe start je in jouw gemeente een living lab?

Datum: januari 2021
Een living lab is een praktische manier om innovaties samen met de betrokken partijen in het ‘echt’ te testen en te verbeteren. Deze moet dan wel goed worden opgezet en worden begeleid, maar hoe doe dat? De Retailagenda heeft de afgelopen jaren tal van living labs ontwikkeld en zo een duidelijk beeld gekregen van de wijze waarop een living lab effectief kunt faciliteren. Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe zorg je voor de borging van behaalde resultaten? De belangrijkste learnings worden in dit webinar gedeeld.

Tafelgasten: Heleen Geerts, Tessa Vosjan en Anja Overdiek
Aangeboden door de Retailagenda, DNWS en Future-Proof Retail 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.