Tip: schaal van voorzienbaarheid

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit, 2. Beleidsborging, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit

Deze handreiking gaat uit van het optimal vastleggen van voorzienbaarheid in beleid. In de huidige praktijk is dit niet altijd haalbaar in het proces van een detailhandelsvisie. Indien de optimale voorzienbaarheid zoals in deze handreiking wordt toegelicht niet wordt bereikt, moet in de detailhandelsvisie worden aangegeven waar verdere uitwerking noodzakelijk is en vervolgens worden opgenomen als actiepunt(en) in het uitvoeringsprogramma. Via bijvoorbeeld deelvisies op gebiedsniveau kan dan later alsnog de gewenste optimale voorzienbaarheid worden gerealiseerd voor specifieke locaties of thema’s

Direct naar naar

Onderdeel 1: Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)
Onderdeel 2: Confrontatie beleid en inventarisatie
Onderdeel 3: Bepalen ambitieniveau

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.